SVARER: Lene Vågslid. Foto: Tore Kristiansen, VG

Debatt

Politireformen: «I en privat bedrift ville det ikke vært en eneste ansatt igjen» 

Min partileder Jonas Gahr Støre varslet nylig i VG at Ap trekker støtten til Politireformen. Det burde ikke komme som noen overraskelse på hverken Høyre eller Senterpartiet.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

LENE VÅGSLID, Justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og Leder av Justiskomiteen

I over tre år har Arbeiderpartiet konstruktivt kritisert gjennomføringen av politireformen. Det har vært noen positive endringer, men dessverre har det skortet på langt mer. Når Høyres Peter Frølich sier til VG at 90% av politireformen har vært en suksess tror jeg mange i politi-Norge blir sterkt provosert.  

Våre krav og gjennomslag var klare: Styrk nærpolitiet, klare krav til medbestemmelse lokalt i endringsprosessene,  gjennomfør et systematisk arbeid med kultur og ledelse og sørg for tilstrekkelig finansiering. Alle var helt enige om at det var behov for et etterforskingsløft. Ganske tidlig fikk vi se at avtalen som ble inngått mellom AP, H, FrP, Krf og V- ikke kom til å bli holdt. Tidlig i prosessen og før de største strukturendringene ble gjennomført, ble enighet om lokal involvering som skulle nedfelles i et avtalt dokument glatt hoppet over. Dette til tross for at Stortinget gjennom avtalen gav en klart løfte til innbyggerne slik Politiforum har omtalt på sine nettsider.  Reformens start befant seg så langt unna avtalen som ble inngått at vi så oss nødt til å fremme forslag i Stortinget om at regjeringen faktisk måtte følge opp sin egen reform. 

les også

Støre burde stått i stormen for politireformen

Det er forståelig at syv ulike justisministere fra Frp ikke har bidratt positivt til innføringen og gjennomføringen av reformen. På rekke og rad har Amundsen, Listhaug, Wara og Kallmyr stilt i Stortingets spørretime, og hver og én avslørt at de umulig kan ha inngående kjennskap til hva nærpolitireformen faktisk innebærer. Slik Jonas Gahr Støre og jeg har påpekt i VG er det ofre for kriminalitet som sitter igjen med regninga,  Etterforskingsløftet er ikke gjennomført og kriminelle gis strafferabatt som følge av sprengt kapasitet i hele straffesakssystemet. Dette strider mot vår rettsoppfatning og kan ikke fortsette. Responstiden i distriktene går opp. Til tross for at Stortinget har vedtatt at alle gjenværende tjenestesteder etter strukturendringene skulle styrkes, skjer det motsatte. 

les også

Politidirektøren slår hardt tilbake mot Støres politi-kritikk

Fagforeningene som Politiets Fellesforbund, Norsk politilederlag, NTL Politiet, blir nærmest fnyst av når de fremmer det samme kritikken som oss. Rapport etter rapport som slakter gjennomføringen av reformen får også lite gehør. Cathrine Filstad og Tom Karp har gjennomført en omfattende studie, blant annet omtalt på hjemmesiden til Norsk Politilederlag, med feltundersøkelser, observasjoner, samtaler og spørreundersøkelse med svar fra 4500 politiansatte, for å se på konsekvensene av politireformen. Filstad sier selv under fremleggingen at: 

 «Hvis denne reformen hadde blitt kjørt i en privat bedrift er jeg redd for at det ikke ville vært en eneste ansatt igjen. Politiansatte har et voldsomt engasjement og samfunnsoppdraget står sterkt, men de opplever altså ikke at de får gjort en god nok jobb» 

les også

Hadia Tajiks meningspoliti

Med disse resultatene kan man spørre seg; har landet fått det som ble lovet? Venstre gav Høyre og FrP flertall for reformen.  AP og KrF påvirket og sørget for en avtale som skulle sikre lokal medbestemmelse, et reelt styrka nærpoliti og arbeid med kultur og ledelse. I motsetning til Senterpartiet gav vi reformen en sjanse. Det handlet om å ta ansvar etter den knusende kritikken politiet og vår felles beredskap fikk etter 22. juli, og var både viktig og nødvendig for politiet. At reformen i Erna Solbergs hender skulle ende opp så langt fra den opprinnelige enigheten er oppsiktsvekkende. Det er en lang tradisjon i Stortinget for de største partiene å forsøke å finne enighet i store, kostbare og tidkrevende reformer som skal stå seg for framtida. Men vår erfaring er at avtalen vi den gangen sto sammen om, er verdiløs for Erna Solberg. 

Nettopp derfor må også Arbeiderpartiet være tydelige på at reformen slik den har blitt ikke har vår støtte. Enigheten vi signerte på handlet om en nærpolitireform med t etterforskingsløft og bedre nasjonal kriseledelse. Det er ikke annet enn å beklage at forliket hadde null verdi for høyreregjeringen, og at resultatet ser ut til å bli en ren strukturreform som har svekket norsk politi.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder