VG har den siste tiden satt fokus på volds- og trusselutfordringer i Oslo-fotballen. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

NFF: – Ett tilfelle av vold eller trusler er ett for mye

Vi i Norges fotballforbund nedsetter arbeidsgruppe for tiltak mot vold og trusler.

PÅL BJERKETVEDT, generalsekretær i NFF
ALF HANSEN, direktør for utviklings- og aktivitetsavdelingen i NFF
HENRIK LUNDE, seksjonsleder for klubb og aktivitet i NFF
TORE JARL BRÅTENG, daglig leder i NFF Oslo

VG har den siste tiden satt søkelys på volds- og trusselutfordringer i Oslo-fotballen. Og ja, vi har noen utfordringer. Det er bakgrunnen for at NFF nå nedsetter en arbeidsgruppe som skal vurdere ulike tiltak som kan bidra til å redusere antall tilfeller av trusler og vold. Vi trenger å vite mer om omfang og årsaker, for deretter å kunne iverksette mest mulig treffsikre og effektive tiltak.

Trusler og vold, enten det rettes mot motspiller, dommer eller folk på tribunen, er trist og ikke minst uakseptabelt. Årlig blir rundt 4-5 voldssaker fra Oslo behandlet i fotballens egne domsorganer. Det utgjør under 0,1 prosent av de rundt 30 000 kampene som arrangeres i regi av NFF Oslo hver sesong.

les også

Voldsproblemene i fotballen: Her er koden som må knekkes

Fellesnevneren for kampene i Oslo-fotballen er idrettsglede og fellesskap som i resten av landet, men det hjelper lite for de som opplever det motsatte. I tillegg er det også forhold som er langt mindre alvorlige enn de nevnte voldssakene, men som vi likevel ikke ønsker å se på en fotballbane.

NFF og NFF Oslo har grovt sagt to virkemidler – foruten det generelle holdningsskapende arbeidet som går under paraplyen Fair play. Det ene er sanksjoner for brudd på fotballens regelverk. Det andre og viktigste er forebyggende tiltak inn mot lag og klubber som har utfordringer knyttet til aggresjon, trusler og i verste fall vold.

Dette gjøres allerede i dag, og vi vet at tiltak som erfaren dommertrio og tilstrekkelig med voksenpersoner i og rundt kamper med høy temperatur har god effekt. Men til tross for disse tiltakene, så ser vi at det fortsatt er årlige tilfeller av uakseptabel bruk av trusler og vold.

les også

Oslo Idrettskrets med klar beskjed: Fotballvolden må anmeldes

Gjennom en kartlegging VG har gjennomført, så har NFF fått informasjon om 77 kamper hvor dommere har valgt å være anonyme i fotballens egne datasystemer. Dette er et ukjent tall for både NFF og NFF Oslo. Selv om det kan være sammensatte årsaker til at dommere, ledere og trenere benytter muligheten anonymitet, så er 77 kamper likevel et foruroligende høyt tall. Det er naivt å tro at det blant disse ikke finnes eksempler på dommere som velger anonymitet på grunnlag av frykt.

Uten å forskuttere konklusjoner fra arbeidsgruppen som nå nedsettes, er det åpenbart at fotballen må legge ned en enda større innsats for å skape trygge rammer rundt fotballkamper i Oslo. Vi kommer likevel aldri utenom at dette først og fremst er et samfunnsproblem. Derfor er det viktig at lokale myndigheter også er en del av løsningen i områder hvor utfordringenene er størst.  

Ett tilfelle av vold eller trusler er uansett ett for mye. Vi trenger både spillere, dommere, trenere og ledere i fotballen. Da må vi gjøre det vi kan for at fotballen er en trygg og god plass å være – for alle.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder