Foto: Illustrasjon: ROAR HAGEN ,

Leder

NAVs offensiv mot svindlere

I 2015 anmeldte NAV 1472 personer for trygdesvindel og avdekket et  misbruk av offentlige midler på 303 millioner kroner.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL
NAV fortjener anerkjennelse

I 93 prosent av sakene som kommer for retten vinner NAV. Både antallet anmeldelser og beløpets størrelse har økt betydelig de siste årene. Av sakene som ble anmeldt i fjor var gjennomsnittsbeløpet som ble svindlet 218 000 kroner. NAV-direktør Sigrun Vågeng sier til VG at det ikke nødvendigvis betyr at flere svindler, men at NAV er blitt flinkere til å avdekke slike saker.

Av flere årsaker er det en viktig oppgave å avsløre juks og lovbrudd. For det første handler dette om å forsvare sentrale velferdsordninger som er bygget opp over generasjoner. Vi ønsker å opprettholde et vel fungerende velferdssamfunn, med gode ordninger for alle som over kortere eller lengre tid har reelle behov for trygdeytelser. Misbruk undergraver denne tilliten. For det andre har forbedret kontroll med trygdeutbetalingen en allmennpreventiv virkning. De som forsøker å jukse, risikerer streng straff. De som blir dømt for svindel av mer enn 90 000 kroner får i de fleste tilfeller ubetinget fengsel.

NAV-direktør Vågeng sier det skal bli enda vanskeligere å svindle med trygd i 2016. NAV Kontroll har de siste årene styrket ranskingen, spesielt for de store og åpenbart planlagte handlingene som innebærer store beløp. Det er opprettet spesialgrupper som arbeider med organisert svindel, saker i utlandet og identitetsjuks. Nå skal det også opprettes en egen tverrfaglig etterretnings- og analyseenhet. NAV har allerede utviklet et nært samarbeid med andre etater, fått flere virkemidler til disposisjon og bedre tilgang til relevant informasjon. Det gir resultater.

Vi må sikre et bærekraftig trygdesystem i en tid med økende folketall og høyere forventet levealder. Tidligere forskningsrapporter har antydet et årlig trygdemisbruk på om lag åtte milliarder kroner. Kontrollen må styrkes, både for å sikre støtte til de som virkelig trenger det og for at alle skal ha tillit til at fellesskapets midler blir forvaltet på en god måte. NAV fortjener anerkjennelse for at de er blitt dyktigere til å avsløre trygdesvindel.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder