Leder

Bruk stemmeretten

Av VG Leder

Over en million nordmenn har i år benyttet muligheten til å forhåndsstemme. Det er flere enn noen gang tidligere. Foto: Odin Jæger

Et velfungerende demokrati trenger høyest mulig deltakelse. I dag bør alle benytte muligheten for å være med på å bestemme landets politiske kurs de neste fire år.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over to år gammel

Valgdeltakelsen i Norge er ikke særlig høy, i hvert fall ikke når vi sammenligner med våre nordiske naboer. I Danmark, Sverige og Island deltar over 80 prosent i valg til nasjonalforsamlingene. I stortingsvalget i 2013 stemte 78,2 prosent av norske stemmeberettigede. Ved kommune og fylkestingsvalget i 2015 var deltakelsen på bare 60,2 prosent. Vi må mer enn 30 år tilbake for å finne en valgdeltakelse på 84 prosent. I 1965 deltok hele 85,4 prosent. Det er et slikt nivå vi bør bestrebe oss på å nå.

Hvis valgdeltakelsen synker vil Stortinget bli mindre representativt. Det er betydelige forskjeller i valgdeltakelse i Norge basert på alder, utdannelse og i noen grad av kjønn. Under halvparten av førstegangsvelgerne deltok for eksempel i det siste lokalvalget. Ved stortingsvalget i 2013 brukte bare litt over 60 prosent av velgerne mellom 20 og 24 år stemmeretten, mens godt over 80 prosent av de mellom 67 og 79 år stemte. Statistisk Sentralbyrås (SSBs) undersøkelser fra siste stortingsvalg viste at deltakelsen var høyest blant dem med universitets- eller høyskoleutdannelse. Ni av ti med høy utdannelse avla stemme, sammenlignet med 65 prosent av dem som bare har grunnskole. Kjønnsforskjellen er ikke like stor, men i de siste stortingsvalget har flere kvinner enn menn brukt stemmeretten. Ved forrige stortingsvalg deltok 80 prosent av kvinnene og 77 prosent av mennene.

LES OGSÅ SKARTVEITS KOMMENTAR: Fortellingen om Norge

Et oppmuntrende trekk ved årets valgkamp er at flere enn noen gang tidligere har benyttet anledningen til å forhåndsstemme. For første gang har over en million velgere forhåndsstemt og noe av årsaken er at det i mange kommuner er lagt godt til rette for tidlig stemmegivning. Dette bidrar til høyere valgdeltakelse.

Noen mener at deres stemme ikke teller. Men er det noe vi har sett i tidligere valg er det at mandater kan avgjøres med ytterst små marginer. Meningsmålinger foran dagens valg forteller at det går mot et særdeles spennende valg, med et høyst uvisst utfall. Hver eneste stemme er viktig og hver eneste stemme teller.

Bruk stemmeretten. Godt valg!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder