Leder

Kart, hemmeligheter og droner

Kartene over områder der det er forbudt å fly droner er neppe noen alvorlig trussel mot rikets sikkerhet. Med mindre de som forvalter våre hemmeligheter har gått fra vettet.

Flere redaksjoner slo i går stort opp en sak fra nettstedet aldrimer.no om at topphemmelige militære installasjoner var avslørt. Bakgrunnen var at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) hadde publisert et kart der det var avmerket en rekke områder hvor det er forbudt å fly droner. Flere av disse områdene inneholder militære installasjoner.

les også

Regjeringen innrømmer nye svakheter: Nødnett var ikke godt nok sikret

Oppslagene utløste kraftige reaksjoner fra flere stortingsrepresentanter i Utenriks- og forsvarskomiteen. Liv Signe Navarsete (Sp) uttalte at «Her får fremmede makter alt servert på sølvfat», før hun la til at hun «ikke hadde ord». Komitéleder Anniken Huitfeldt vil be regjeringen om en redegjørelse for hvordan dette kartet «samsvarer med forsvarlig objektsikring».

les også

Kart over militærbaser lagt ut på nett

Man kan lett få inntrykk av at det NSM har gjort er en gedigen sikkerhetsskandale. Men det er det nok liten grunn til å tro. Kartet som vakte slik bestyrtelse på Stortinget og andre steder er resultatet av en omfattende politisk behandling, som Huitfeldt og Navarsete begge har vært involvert i. De gikk også inn for, i likhet med resten av komiteen, å innføre en ny ordning for droneforbudssoner slik den NSM nå har offentliggjort.

les også

NSM i ny risikorapport: Politiske mål særlig utsatt

Oppføringene på NSMs kart er alle godkjent av de forskjellige avdelingene i Forsvaret som eier installasjonene. Det finnes flere hemmelige anlegg og installasjoner som ikke er plassert på kartet. Etterretningstjenesten, som eier flere av de mest sensitive installasjonene og anleggene som er plassert ut i Norge, har ikke hatt innvendinger mot at forbudte områder blir merket på kart på denne måten. Hvis hemmeligheter er avslørt på kartet, må det være fordi de som eier hemmeligheten mener det er forsvarlig å gjøre det slik.

les også

Russer (51) siktet og fengslet for ulovlig etterretning i Norge

Meningen med den nye loven om skjermingsverdige objekter og forskriften som følger med, var å gjøre det klart hvilke områder i Norge det er straffbart å filme fra luften. Ofte er det ikke selve installasjonen, men det som foregår der som må holdes hemmelig. Det er i hvert fall vurderingen som går igjen i forarbeidene og høringssvarene i behandlingen av den nye loven og forskriften.

les også

Feilinformerte to ganger om terrorsikring

NSM ser ut til å ha gjort den jobben de har fått beskjed om å utføre. Hvis resultatet er at Norges sikkerhet er satt i fare på grunn av det er det fordi Forsvaret, Etterretningstjenesten, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og en rekke andre aktører fullstendig har mistet bevisstheten. Ikke bare i et øyeblikk, men gjennom en lang og grundig prosess. Det virker for oss lite sannsynlig. Hvis viktige norske militære installasjoner er så sårbare at de er i fare med en gang noen skjønner hvor de ligger, så har vi riktignok store problemer her i landet. Men så langt er det ikke så lett å få øye på den skandalen som ble slått opp stort i går.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder