Foto: Roar Hagen

Leder

Aker i spill

Campus Oslo - en vanvittig plan om å avvikle sykehusene i hovedstadsregionen til fordel for et monstrøst gigantbygg på Gaustad – ble innhentet av virkeligheten og lagt vekk. Trodde man.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Men sykehusdirektøren som unnfanget ideen i en drøm (!) ga aldri helt opp. Selv ikke etter å ha brukt rundt 60 millioner offentlig kroner på konsulenttjenester for å ta det urealistiske prosjektet gjennom en prosess som både helseministeren, reguleringsmyndighetene, Statens vegvesen og de beredskapsansvarlige allerede hadde sagt nei til.

les også

Drømmer om gigantsykehus større enn hundre fotballbaner

Nå har adm.dir. Bjørn Erikstein i Oslo Universitetssykehus (OUS) signert en rapport hvor det heter at «risikoen ved å bygge på Aker først er større enn å bygge på Gaustad først».

Les rapporten her: «Videreutvikling Aker og Gaustad»

Rapporten, som ble fremlagt på ekstraordinært styremøte i OUS onsdag, diskuterer konsekvensene av å utsette enten Gaustad eller Aker i fem år. Så sent som 31. august i år avviste OUS blankt at byggingen av Aker sykehus skal utsettes.

les også

VG mener: Aker sykehus utsatt på ubestemt tid hvis OUS samles på Gaustad

Foretakstillitsvalgt Aasmund Bredelid er ifølge Aftenposten redd for at Eriksteins innstilling er et ledd i et nytt forsøk på å nedprioritere utbyggingen av Aker. Det vil i så fall bety at nybygg på Gaustad til 24 milliarder kr. kommer i første rekke, og at det i neste omgang vil bli den gjøkungen man hele tiden har fryktet. Ved å kanalisere til Gaustad de enorme ressursene som trengs for å bygge nytt, vil det være mindre igjen i potten for å kunne ruste opp Aker. Strategien synes å være et størst mulig sykehus på Gaustad. Slik kan Erikstein likevel få det som han drømte om.

les også

Kommentar: Elefantsykehuset på Gaustad

Dette altså etter at direktøren er blitt tvunget av sitt eget foretaksstyre, Helse Sør-Øst, til å legge vekk Campus Oslo og sørge for en delt løsning der et nytt regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner legges til Gaustad/Rikshospitalet, Radiumhospitalet består og videreutvikles som spesialisert kreftsykehus og Aker bygges ut til det store akuttsykehuset som befolkningsutviklingen i Oslo krever.

les også

Kronikk: Hvor er politikerne?

I løpet av de ti år som storfusjonen OUS har eksistert, har pengene rent ut. Aker sykehus er blitt lagt ned og gjenopprettet, et nybygg for akuttmottak til en halv milliard kr. er åpnet på Ullevål (som skal legges ned) og iherdige forsøk på å avvikle Radiumhospitalet har heldigvis mislykkes.

les også

Kommentar: Gjøkungen på Gaustad

For å få et inntrykk av hva som kan skje når man sanerer eksisterende sykehus før man vet hvordan de nye i praksis fungerer, kan OUS-ledelsen ta en ekskursjon til Nya Karolinska Universitetsjukhuset i Stockholm og se hvordan et byggeprosjekt til 25 milliarder kr. ender opp med å koste skattebetalerne 61 milliarder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder