IKKE BARE NORSK: – Jeg føler meg som både osing, østerdøl, newyorker, vestlending, nordmann, amerikaner, europeer og verdensborger, skriver kronikkforfatteren. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Debatt

Er vi en nasjon vi med?

Jeg kjente det rykke til inne i meg da jeg leste innlegget til Sp-lederne Vedum og Lundteigen om dobbelt statsborgerskap.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

GLENN ERIK HAUGLAND, komponist, leder i Os Venstre og amerikaner.

Senterpartiet ønsker å hegne om den nasjonale lojaliteten og mener at borgere med dobbelt statsborgerskap utgjør en trussel mot fellesskapet. Det er sterke påstander partiets leder Trygve Slagsvold Vedum og Per Olaf Lundteigen kommer med i et debattinnlegg i VG 3.5.2018. Men i stedet for å bidra til å bygge lojalitetsfølelse, skaper innlegget avstand og skyver folk med et annet pass bort fra det nasjonale fellesskapet.

Glenn Erik Haugland. Foto: Venstre

les også

Senterpartier: Ett statsborgerskap – lojalitet til ett land

Innlegget er noe av det mest tendensiøse som er skrevet av ledende politikere. Vedum og Lundteigen holder nasjonalstaten frem som et vern for de svakeste. De skriver varmt om et fellesskap basert på likhet der vi løfter hverandre frem. Det som ifølge de to truer dette Soria Moria-bildet av kongeriket er uvissheten om hvor dedikert naboen er til dette fellesskapsprosjektet. De mener at et tilleggs-statsborgerskap i et annet land vil påvirke naboens lojalitet, standpunkter og handlinger. Med et dobbelt statsborgerskap er man ifølge Sp en «ukjent», en det hersker usikkerhet om føler seg forpliktet til Norge.

Det kan være mange grunner til å være usikker på naboens standpunkter og handlinger, men hvilken farge det er på passet er ikke en av disse. Tvert i mot. De aller, aller fleste av de som flytter hit ønsker å være med og bygge, videreutvikle og løfte frem det norske fellesskapet. I mange tilfeller er de mer engasjert enn norske nordmenn i fellesskapsbyggende arbeid. De opplever at de kommer til et godt land og vil bidra – ofte i takknemlighet.

Jeg kjente det rykke til inne i meg, da jeg leste innlegget til Sp-lederne. Er det virkelig slik at vi som har flyttet hit kjenner mindre lojalitet og i mindre grad er villige til å ta et tak for Norge? «..(Dobbelt statsborgerskap) ... vil ikke fremme tillit, og vil ikke bidra til nødvendig styrking av samfunnsinstitusjoner og fellesordninger som er avhengige av solidaritet og fellesinnsats.»

les også

Åpner for dobbelt statsborgerskap – for å avskrekke terror

FÅR REFS: Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Brian Cliff Olguin

For en som i en mannsalder har bidratt til fellesskapet, er det helt uvirkelig å lese sånne ord. Jeg forstår helt enkelt ikke lojalitetsproblemene Sp løfter frem. Jeg forstår faktisk ikke problemene i det hele tatt. 

Innlegget sauser sammen viktige mellommenneskelige verdier med abstrakte nasjonale konstruksjoner og et luftslott bygget på en kunstig, nasjonal identitet. Påstandene kan ikke forstås på andre måter enn som sosial kontroll og jantelov i politisk kledning. Trygve Slagsvold Vedum og Lundteigen tråkker med elefantføtter inn i følelseslivet til folk med et annet pass og TROR de vet hvordan et dobbelt statsborgerskap vil påvirke lojaliteten til nasjonen. Det er absurd og i tillegg temmelig langt utenfor politikkens virkeområder.

Selv har jeg ventet på muligheten til dobbelt statsborgerskap i over 25 år. Jeg har norsk-fødde foreldre, har bodd her i 46 år, og har tjent fellesskapet både gjennom mitt arbeid som komponist, kulturgründer, mangeårig organisasjonsmenneske og politiker. Jeg ønsker å delta og påvirke samfunnsutviklingen både her og i USA, ikke minst fordi jeg har nær familie i begge land og er opptatt av deres livsvilkår.

Vi har så mange ulike identiteter i dag, de fleste av oss bærer på flere identiteter samtidig. Jeg føler meg som både osing, østerdøl, newyorker, vestlending, nordmann, amerikaner, europeer og verdensborger.

Vi bygger fellesskap gjennom måten vi snakker til, hjelper og snakker om hverandre. Vi-følelsen blir til i hverdagen og i de mange møter og samtaler vi har med familie, venner, på arbeidsplassen og i mange ulike sosiale sammenhenger på fritiden. Fellesskap er en sosial følelse. Tilhørighet bygger på gode relasjoner i det små. Av og til føler vi oss som del av en nasjon, slik vi så det etter 22. juli 2011. Andre ganger føler vi oss del av verden, slik vi gjorde etter angrepene 11. september 2001.

 «Vi ere en nasjon vi med» - ikke på grunn av fargen på flagget eller sølja på bunaden, men først og fremst på grunn av måten vi tar vare på hverandre alle de 364 dagene før og etter 17. mai.

Som ombudspersoner har vi et spesielt ansvar for hvordan vi omtaler hverandre. Det er mulig det finnes gode argumenter mot dobbelt statsborgerskap som enda ikke er brakt til torgs, men innlegget til Sp-lederen mangler dette.

Teksten deres virker snarere fremmedgjørende, skaper kunstige skiller mellom oss og setter farlige spørsmålstegn ved hva det vil si å føle seg som norsk. Det er splittende og det er uklokt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder