Foto: Roar Hagen / VG

Leder

Bortkastet tid og penger

Nei til EU vil kjempe mot EUs energibyrå ACER i retten. Det ser vi ingen grunn til.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Skuffelsen var stor i Nei til EU da Stortinget i mars gikk inn for EUs tredje energimarkedspakke. Organisasjonen har siden drevet kronerulling for å fortsette arbeidet mot pakken. Ifølge Dagsavisen har de fått inn en halv million og vil bruke pengene til å ta saken for retten. Der vil de prøve om vedtaket er i strid med Grunnloven.

Den tredje energimarkedspakken er i det store og hele ukontroversiell. Norge har for lengst implementert mye av regelverket. Det var tilknytningen til ACER som førte til opphetet debatt. Energibyrået i Ljubljana har til oppgave å koordinere, veilede og overvåke avgjørelsene fra nasjonale energimyndigheter. Det kan og gå inn og ta avgjørelser om det oppstår tvister mellom land.

les også

Nei til EU starter innsamling for rettslig Acer-prøving

Nei til EUs påstand er det var grunnlovsstridig at Stortinget ikke la til grunn Grunnlovens paragraf 115 om suverenitetsavståelse, da de stemte over saken. I slike saker kreves nemlig 3/4-flertall og at 2/3 av representantene avgir stemme.

Justisdepartementets eksperter vurderte saken annerledes. Derfra het det at suverenitetsavståelsen er «lite inngripende» og at Stortinget kan vedta saken på vanlig måte med alminnelig flertall.

les også

Søviknes om Acer: – En ganske uvirkelig debatt

Flere jurister har vært uenig i Justisdepartementets tolkning. Men som professor Tarjei Bekkedal ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo sier til Dagsavisen, vil et slikt søksmål ha svært små sjanser til å føre frem. Bekkedal viser blant annet til at domstolen i slike saker har tradisjon for å legge regjeringen og Stortingets vurdering til grunn for sin grunnlovstolking. Han legger til at avtalen med EU er bindene, selv om Stortinget eller regjeringen skulle ha vurdert Grunnlovens krav feil - noe de ikke har.

Dette er som Bekkedal sier en protestmarkering. Saken ble da også vedtatt med 3/4-flertall i Stortinget. Nei til EUs halmstrå er at under 2/3 av representantene møtte. 96 avga stemme, og det skulle vært 113 om grunnlovens paragraf 115 var lagt til grunn. Men det var den ikke. Om så hadde vært tilfelle, ville de resterende 17 selvsagt ha møtt og resultatet ville blitt akkurat det samme.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder