Foto: Hansen, Frode

Debatt

Jan Bøhler om gjengene på Holmlia: Nå trengs en klar marsjordre

Det er interessant at justisministeren som politiets øverste leder ikke vil svare noe som helst, uansett hvor mye journalistene prøver. Men et vel så viktig spørsmål å stille er: Har justisministeren og departementet gjort en god nok jobb?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

JAN BØHLER, stortingsrepresentant (Ap)

Siden 2015 har politifolk som jobber med organisert kriminalitet og kriminelle gjenger tatt opp med meg bekymringen for at denne oppgaven er fjernet fra regjeringens og Politidirektoratets årlige marsjordre eller tildelingsbrev av budsjett til politidistriktene. Det betyr at det ikke lenger er et av de sentrale målene som politet skal prioritere og rapportere om.

I 2018-brevet er det etter alt som skjedde i 2017, fortsatt ikke nevnt. Når jeg har spurt politiet lokalt om hvordan dette slår ut, har de vist til at det de måles på er antall utsendinger av de med ulovlig opphold, tilrettelagte barneavhør, mm. Men altså ikke gjeng-saker og organisert kriminalitet. Antall dømte etter org krim-paragrafen ble da også redusert med over totredjedeler fra 2014 til 2017.  

les også

Justisminister Wara taus om Oslo-politiets gjenginnsats

VG-AVSLØRING: Gjengen ingen klarte å stoppe

Samtidig var det også en del av regjeringens retningslinjer for politireformen at alle org krim-seksjonene i politidistriktene ble lagt inn i store enheter som jobber med mange flere former for kriminalitet. Det kom klare beskjeder fra erfarne politifolk om at disse to tingene - fjerningen av organisert kriminalitet som eget mål i tildelingsbrevene og omorganiseringen i politireformen - ville svekke arbeidet mot kriminelle gjengstrukturer.

Når jeg gjennom flere år har tatt opp denne bekymringen med tre justisministere fra Frp i spørsmål, forslag og større interpellasjonsdebatter i Stortinget, har svaret hver gang vært det samme. De har rost meg for engasjement og kunnskap om gjengene, men har deretter bare sagt at politiet har fått så så mange flere stillinger, og at de ikke vil detaljstyre politiet. Dessuten har de vist til at den nye sekkeposten alvorlig kriminalitet omfatter mange ulike former for kriminalitet, herunder også den organiserte.

les også

Holmlia-beboer: Gjengene mer kyniske enn før

Men problemet er at når det ikke gis klare styringssignaler om bekjempelse av kriminelle gjenger og organisert kriminalitet, og det ikke omtales og settes opp som mål det skal rapporteres på, så kommer det ikke i fokus. Da er den overordnede styringen av politiet fra justisminister og departement ikke god nok. Etter de siste alvorlige skytingene i gjengmiljøene tok jeg opp med justisministeren i muntlig spørretime så sent som 9. mai om han ville endre på dette. Men svaret hans var fortsatt det samme passive som de to Frp-justisministrene før han. Når justisministeren på samme tid besøkte Enhet Øst i Oslo Politidistrikt, var oppsummeringen hans også bare at politiets arbeid er betryggende.

les også

En spade er en spade – en gjeng er en gjeng

Heller ikke jeg er i tvil om at vårt dyktige politi er i stand til å gjøre en god jobb og stoppe de kriminelle gjengene. Men det er avhengig av tre ting: Prioritering, prioritering og prioritering. Dette er justisministerens ansvar. Det er han som må sette den største kriminalitetsutfordringen i hovedstadsområdet på topp blant det politiet her skal måles på. Prioriteringen må være langsiktig og den må følges opp med varige ressurser. Det må samtidig heises et rødt flagg om en nasjonal mobilisering fordi vi ser at gjengkriminaliteten sprer seg fra Oslo rundt i landet og at den har sterke internasjonale tilknytninger. Vi vet  dessuten at noen av de som kan være mest i faresonen for terror-rekruttering og har enkel tilgang til våpen, kan finnes i gjengmiljøene. Justisministeren må påse en mobilisering av nasjonale ressurser som Kripos og Økokrim for bl a å avdekke hvitvasking og gjengenes lukkede kommunikasjon på nettet. Nå trengs det en klar marsjordre og prioritering fra justisministeren, ikke bare en vegring mot å uttale seg.

Mer om

  1. Oslo
  2. Jan Bøhler
  3. Gjengkriminalitet
  4. Rekruttering
  5. Krim

Flere artikler

  1. Vi må sette en stopper for at gjengledere peker nese til samfunnet

  2. Gjengutviklingen i Oslo: – En varslet katastrofe

  3. De unge spør: Hvorfor tas ikke gjenglederne?

  4. Dugnad for en trygg by

  5. Riksadvokaten ber politiet redegjøre for bruk av påtaleunnlatelser

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder