ANKLAGER BYRÅDET: Sylvi Listhaug med ny omstridt Facebook-post. Foto: Mattis Sandblad

Leder

Mot bedre vitende

Sylvi Listhaug ordlegger seg pinlig nøyaktig i sin Facebook-post om St.Halvardshjemmet og romfolk – og samtidig grovt misvisende. Hun skriver: «Ap og byrådet i Oslo kaster ut de eldre på St.Halvardshjemmet i Oslo. Beboere og pårørende gråt. Nå bruker de sykehjemmet til overnattingstilbud til romfolk. Eier dere ingen skam?»

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det er riktig at de eldre måtte flytte, og at Ap-byrådet er øverste ansvarlige i byen når det skjer. Det er riktig at folk gråt. Og det er riktig at bygningen nå brukes til overnattingssted for fattige tilreisende. Ut fra hver setning som i seg selv er riktig, slutter mange av Listhaugs tilhengere at de eldre er kastet ut for å gi plass til tiggere og andre tilreisende. Det er åpenbart også Listhaugs mening at dette skal være det etterlatte inntrykket hos dem som leser posten hennes.

Går vi til pressemeldingen fra Oslo Frp, som er grunnlaget for saken, settes de to forholdene direkte i sammenheng. «Byrådet kaster ut sykehjemspasienter for å sikre utenlandske tiggere et godt sted å bo» heter det her.

les også

Sylvi Listhaug: Alle kulturer er ikke like mye verdt

Dette er direkte løgn. St.Halvardshjemmet ble stengt fordi bygningen var for gammel og dårlig. Beboerne hadde for eksempel ikke eget bad og toalett. Standarden var langt under det Oslos eldste bør tilbys den dagen de må flytte hjemmefra. Da sykehjemmet ble lagt ned, ble alle beboerne flyttet til andre steder i byen, med en bedre standard.

Føringene for slike oppgraderinger ble lagt fra tidligere byråd, også mens Oslo ble styrt av Høyre og Frp. En lang periode var Sylvi Listhaug selv eldrebyråd. Hun var opptatt av å nettopp sikre de eldre verdige forhold, også når de levde livene sine på et av byens mange sykehjem.

Derfor er det grovt at hun på sin Facebook-side bygger opp under inntrykket av en direkte kobling mellom nedlegging av sykehjemsplasser og tilbudet om overnatting for fattige tilreisende. Hun burde vite bedre. Vi tar for gitt at hun faktisk vet bedre. Ordvalg og setningsoppbygging tyder på det.

les også

Raymond Johansen «sjokkert» over Listhaugs politikritikk

Det er sjelden i norsk politikk at vi ser tilsvarende grov desinformasjon. Dette er ren propaganda. Meninger er åpenbart å skape et inntrykk direkte i strid med det som er den faktiske situasjonen.

Vi har sett en utvikling i andre land, også i vestlige demokratier, der den politiske debatten blir forsøplet av vridde og usanne meningsytringer. Norske politikere har tradisjonelt holdt seg for gode til slikt. De kan være uenige i sak, men tviler ikke på hverandres hensikter. De stoler på at også motparten ønsker det beste for landet, og at de alle ønsker en redelig debatt.

Denne tradisjonen er det viktig å bevare, særlig i tider som dette. Sylvi Listhaugs bidrag drar i motsatt retning. Dessverre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder