MENER STRAFFENE ER HØYE NOK: Riksadvokat Tor-Aksel Busch Foto: Neumann, Roger

Leder

Forbrytelse og straff

Det er verdt å lytte til riksadvokat Tor-Aksel Busch når han sier straffenivået i Norge er tilstrekkelig høyt.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Solberg-regjeringen har i Sundvolden-erklæringen som mål å heve straffenivået i Norge. Og i sommer la regjeringen frem et forslag for Stortinget om å øke maksstraffen til 26 års fengsel for grove forbrytelser. Opposisjonen stemte ned forslaget. Arbeiderpartiet ville heller sette ned et nytt offentlig utvalg for å se på en mulig lovendring. I forrige uke ba partiet om skjerpet straff for deling av avslørende, nedverdigende og krenkende bilder.

Angriper forfatter og forlag for å seksualisere aktorer i Jensen-saken

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener på sin side at straffenivået nå er tilstrekkelig høyt. Som riksadvokat har Busch jobbet for økt straff på områder som drap, overgrep mot barn, voldtekt, blind gatevold og gjentatt vinningskriminalitet. Til nettstedet Rett24 sier Busch at det har vært riktig med straffeskjerpelser, men at vi kan ha gått for langt på noen områder. Et eksempel han nevner er fire års normalstraff for såkalte sovevoldtekter. Til sammenligning fikk menneskehandel og prostitusjon en straff på bare halvannet år mer i Høyesterett i fjor.

Riksadvokaten: For mange uløste drap

– Verdien av en human og moderat strafferettspleie kan vanskelig overvurderes. Straffeskjerpelser skal være meget godt begrunnet, både behovet og forventet effekt må vurderes, sier Busch.

Og det er bra at vi har en riksadvokat som også argumenterer for lavere straffer. For her er det viktigste å finne en balanse. Ulempen med minimumsstraffer er at domstolen kan ende på frikjennelse heller enn fellende dom. Ifølge Rett24 har antall domfellelser i Norge falt med 15 prosent de siste tiårene. På samme tid har antall døgn som sones i fengsel, gått opp 71 prosent.

Tor-Aksel Busch om 22/7, om forbrytelse og straff, om Arne Treholt – og om dilemmaene i møte med terroren

Generelt har vi et godt straffenivå i Norge. Mediedekningen kan skape et inntrykk av et mer brutalt og kriminelt samfunn. Men det er et skjevt bilde. Antall lovbrudd går ikke opp, det går ned. Norge ligger lavt på kriminalstatistikken, for eksempel med få drap. Lite tyder på noe stort ønske blant folk flest om strengere straffer. Politikere som får behov for å vise handlekraft i mye omtalte saker, kan derimot gripe til slike forslag. De må spørre seg hva som virker, ikke hva som ser bra ut i øyeblikket.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder