REFSER: – E-tjenesten har i Frode Berg-saken åpenbart norsk amatørskap i spionasje og satt landets sikkerhet i fare, skriver Marit Christensen. Foto: FRODE HANSEN/HALLGEIR VÅGENES

Debatt

«Moskva-Marit» om Frode Berg-saken: – E-tjenesten har satt landets sikkerhet i fare

Noen må stilles til ansvar for denne spionflausen.

MARIT CHRISTENSEN, forfatter og tidligere korrespondent i Russland

Allerede mens Frode Berg satt fengslet for spionasje i Moskva, ante vi at hele saken representerte en skandale for norsk etterretningstjeneste. Spionen ble tatt, fengslet og tilsto!? Under pressekonferansen til den benådede og spionutvekslede Frode Berg vel hjemme i Norge etter to år, fikk vi bekreftet at virkeligheten er verre enn fantasien. Han ble sendt på flere spionoppdrag helt uforberedt og uten forståelse av hva som ville skje, dersom han ble tatt.

E-tjenesten har ved dette åpenbart norsk amatørskap i spionasje og satt landets sikkerhet i fare. Nå er det på tide å tvinge de hemmelige tjenestene fram fra tåketeppet av hemmelighold. For bak hemmeligholdet kan de være så mislykkede de bare vil uten at storsamfunnet oppdager det.

Det er generell enighet om at Norge trenger både en sivil og en militær etterretningstjeneste.  Disse tjenestene er så hemmelige, at de aldri kommenterer verken seg selv eller noe som helst annet. Verken statsminister Erna Solberg eller E-sjefen Morten Haga Lunde kommenterer noe fordi de verken vil bekrefte eller avkrefte at Berg var på oppdrag for Norge. Det blir rett og slett latterlig fordi de begge har kommentert og indirekte bekreftet det hele ved å uttrykke sin glede over at Berg er hjemme i Norge igjen.

Hele den mislykkede og amatørmessige etterretningsoperasjonen, som Frode Berg var innblandet i og ble offer for, har ført til at E-tjenesten har tapt tillit siden Norge ble lurt trill rundt av russerne. Det viste seg at en russer, som angivelig skulle overlevere hemmelig informasjon om russiske ubåter, var dobbeltagent og fulgte hele operasjonen uten at nordmennene oppdaget det. Mens Frode Berg ble vervet, presset og brukt som kurer av den norske E-tjenesten, riktignok under dekke av en «vennetjeneste».

Man kan spørre seg om hvem som er mest interessert i opplysninger om nye russiske ubåter, og et svar som utmerker seg er amerikanerne. Kanskje var spionoppdraget Norge satte i verk et bestillingsverk. Uansett strøk norsk E-tjeneste til eksamen.  Og nå er jo ikke den norske marinens omdømme heller på topp etter at vi nylig klarte å senke den nye fregatten «Helge Ingstad» med milliardomkostninger.

Nei, i sannhet er ikke etterretningsvirksomhet noe for nordmenn! Litt flåsete kan jeg anbefale et kurs hos GRU og FSB.

les også

E-sjefen: Stoler på at kontrollutvalg går grundig inn i Frode Berg-saken

Noen må stilles til ansvar for denne spionflausen. Noen har allerede tatt til orde for at ledelsen i E-tjenesten bør gå. Frode Berg er villig til å gi all informasjon han sitter igjen med etter Russlandoppholdet til de hemmelige tjenestene, og han mener at hans tap kan gjøres godt igjen. Det må det selvfølgelig. Men det store problemet er at vi her i Norge har udugelige hemmelige tjenester, som setter hele landets sikkerhet i fare.

Den eneste trøsten i denne saken er, at Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste – EOS utvalget – vil undersøke saken. Dette utvalget ble opprettet i 1996 etter langvarig politisk debatt om virksomheten til de hemmelige tjenestene. Debatten førte også til nedsettelse av Lundkommisjonen, som i 1996 konkluderte med at Politiets overvåkingstjeneste (POT), særlig i 1960- og 70-årene, omfattende og ulovlig hadde overvåket enkeltpersoner og organisasjoner som tilhørte den politiske venstresiden i Norge. Det skulle vise seg at vi var mange som ble ulovlig overvåket mens vi oppholdt oss i Kirkenes området.

La oss håpe at Frode Berg-saken kan føre til at det blir opprettet en ny kommisjon, som får til oppgave å vurdere de hemmelige tjenestenes etterretningsarbeid. Kanskje kan vi da endelig se slutten på stadige ubehagelige og amatørmessige vervinger av sivile i Øst Finnmark.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder