GRENSEKONTROLL: Det er viktig å opprettholde strenge smittevernregler og grensekontroller for å unngå at dyr med rabies kommer inn i landet. Foto: Sara Johannessen

Leder

Smittevern er alvor

Det er dypt tragisk at den unge kvinnen fra Sogn og Fjordane som ble bitt av en hund og smittet av rabies under en reise i Asia nå er død.

Virussykdommen angriper nervesystemet og har som regel fatal utgang. Bortsett fra et tilfelle på Svalbard, har det ikke vært registrert rabies i fastlands-Norge siden første halvdel av 1800-tallet. Det skyldes strenge smittevernregler og aktiv grensekontroll.

les også

Rabiessmittet pasient er død

Kvinnen som døde på Førde sentralsykehus mandag kveld ble rammet i utlandet, og den forferdelige hendelsen må anses som en isolert ulykke.

Den er imidlertid en sørgelig påminnelse om at vi må gjøre alt vi kan for å hindre at dyr som bringer med seg det dødelige viruset kommer inn i landet. Hvis kjæledyr eller ville dyr smittes, kan det oppstå en ukontrollerbar situasjon.

les også

Dette er rabies

For norske veterinærmyndigheter står det øverst på agendaen å holde Norge fri for rabies. Det er en målsetting under kontinuerlig press. EU har utfordret det norske kontrollregimet og vært kritisk til våre strenge vaksinasjons- og karanteneregler. Norge har likevel fått lov til å videreføre og dels skjerpe gjeldende praksis.

les også

Mattilsynet stopper gatehundimport

Ironisk nok er det vår egen regjering som nå stikker flest kjepper i Mattilsynets hjul. Stortinget har bedt om innskjerpelser av grensekontrollen når det gjelder levende dyr, og har gitt Mattilsynet i oppdrag å stoppe importen av gatehunder.

Ifølge nye regler som ble innført i fjor sommer, må den som kommer reisende til Norge med en tidligere gatehund eksplisitt dokumentere at hunden har vært i vedkommendes eie og under dennes kontroll i mer enn seks måneder før innreise.

Samtidig har regjeringen pålagt Mattilsynet å kutte kostnader og nedbemanne som følge av den såkalte avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE).

les også

Gatehundimportører tar ikke smittevern på alvor

For bare en uke siden svarte landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) på et grunngitt spørsmål i Stortinget om forsvarligheten i videre kutt, nettopp med utgangspunkt i tilsynets krevende kontrolloppgaver. Det var en problemstilling statsråden avviste.

Vi har hele tiden ment at ABE-reformen har et uoppfylt potensial i vår offentlige forvaltning, men har også advart mot altfor firkantet gjennomføring. Som for eksempel i Domstoladministrasjonen der kuttene har gått ut over gjennomføringsevnen i strafferettspleien.

Det kan også være behov for å revurdere Mattilsynets situasjon i en virkelighet hvor mange bringer med seg egne kjæredyr på ferie i utlandet, og stikkprøver har vist at ikke alle tar dette med vaksiner, attester og karantenebestemmelser like alvorlig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder