Kommentar

Diskutabel journalistikk

Bård Hoksruds sex-kjøp i utlandet får neppe store følger for ham i Frp.

Elisabeth Skarsbø Moen
ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

"Stå på videre, trenger deg! Du skora på å legge korta på bordet. En hederskar", skriver en av Hoksruds sympatisører på Facebook-veggen hans. Veggen er full av lignende oppmuntringer og en massiv kritikk av TV2s metoder for å få saken avslørt.

Metodene
TV2 kommer ikke unna at metodene er høyst diskutable. Frp har alltid vært liberale når det gjelder sex-kjøp og porno. De stemte mot loven Hoksrud har brutt. Frps velgere og tillits- og folkevalgte vil i all hovedsak slå ring rundt Hoksrud tror jeg.

Det kommer ikke som noe stort sjokk når en stortingsrepresentant fra Frp blir tatt for å kjøpe sex i utlandet. TV2s luring i buskene overrasker oss mer.

Etisk diskutabelt
Å få et varsel om at en kriminell handling skal skje, og så filme den - i stedet for å hindre handlingen - er etisk diskutabelt. Hva visste egentlig TV2 om det som foregikk inne på bordellet? Kunne de for eksempel vite at dette ikke var et sted som var knyttet til organisert kriminalitet som trafficking og menneskehandel?

Ville de i så fall ikke ha en plikt til å si fra før handlingen skjedde? Hoksrud har barn i skolealder. Er avsløringen av så stor samfunnsmessig betydning at det rettferdiggjør de lidelsene som familien hans nå står oppe i?

Jeg tviler.

Trafficking
Sexkjøploven ble vedtatt for blant annet å stanse trafficking i Norge. Samtidig innførte Stortinget forbud mot kjøp i utlandet, for å hindre at nordmenn nettopp drar til Riga og andre steder for å bidra til denne industrien der.

Loven er viktig og den formidler en vesentlig verdi til oppvoksende generasjoner om at kvinnekroppen ikke skal kunne kjøpes. Loven har også virket for å få ned omfanget av prostitusjonen, men har langt fra avskaffet prostitusjon i Norge.

At politikere bryter lover skal vi se alvorlig på. Men i denne saken tror jeg metoden som ble brukt for å avsløre saken, skygger for selve saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder