NOK KAPASITET: - Slukningsarbeidet har vist at de nordiske landene trenger å sikre at det finnes nok kapasitet til å slukke branner i hele Norden, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra slukningsarbeid i Ljusdal i Sverige.

NOK KAPASITET: - Slukningsarbeidet har vist at de nordiske landene trenger å sikre at det finnes nok kapasitet til å slukke branner i hele Norden, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra slukningsarbeid i Ljusdal i Sverige. Foto: Maja Suslin / TT / NTB scanpix

Debatt

Vi trenger en fellesnordisk kriseberedskap

Hele Skandinavia og Finland opplever en rekordvarm sommer, og branner ute av kontroll. Aldri har vi sett større behov for et fellesnordisk samarbeid om kriseberedskap.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

ARILD HERMSTAD og UNE BASTHOLM, nasjonale talspersoner for Miljøpartiet De Grønne i Norge

ISABELLA LÖVIN og GUSTAV FRIDOLIN, talspersoner for Miljöpartiet de Gröna i Sverige

TOUKO AALTO, talsperson for Vihreä de Gröna i Finland

Varmen påvirker hele Nord-Europa, og det er med sorg vi konstaterer at skogene brenner i Norge, Finland og Sverige. Absolutt hardest rammet er Sverige, som nå har de mest omfattende skogbrannene i moderne historie. Brannene er så mange og omfattende at de har blitt en verdensnyhet. Sverige har den varmeste julimåneden på minst 260 år, og varmen de hadde i mai er så sterk at den bare inntreffer tre ganger på en million år, i følge SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut). Svenske myndigheter har også sagt at de ikke vil klare å slukke alle brannene, og venter nå på at de skal brenne ut av seg selv, om ikke det kommer en tung regnperiode. Ellers vil ikke brannene slukkes før til vinteren, når snøen kommer. Det tok 9 måneder å slukke brannene som herjet i Sverige i 2014.

les også

Sommer og klima

Sør i Norge har vi de siste ukene blitt rammet av over 350 skogbranner, flere av dem alvorlige. I Finland har brann herjet både de sørvestlige og sørøstlige delene av landet.

Vi har vanningsforbud, bøndene sliter enormt, matsikkerheten trues, og tørken i jorda gjør at det råder ekstrem brannfare i flere nordiske land. Internasjonal media rapporterer om at det brenner i Arktis og kobler selvfølgelig den ekstreme varmen til klimaendringene.

Vi, lederne for tre nordiske grønne partier, mener det er på høy tid å utvikle et felles, robust samarbeid mellom våre tre land, for å sikre oss i ekstreme situasjoner som dette.

Vi vil utvikle den nordiske samfunnssikkerheten gjennom risikoanalyser, beredskapsvurderinger og felles tiltak, som et tillegg til de nasjonale systemene.

les også

Internasjonal ekspert advarer: Gigantiske brannstormer vil spre seg i Europa

De grønne partiene i Norden har i lang tid drevet frem debatten om en moderne politikk for å skape et stødig og bærekraftig samhold, og for å ruste samfunnet til å møte klimaendringene. Landene står overfor store sikkerhetsutfordringer i det arktiske området og i Østersjøen. Samarbeid om sårbare områder og kapasitetsutfordringer når det gjelder å redde liv og miljø, trenger større oppmerksomhet i Norden.

Helt siden begynnelsen har klimatilpasning og beredskap vært en bærebjelke for våre grønne partier. I Norge, Finland og Sverige har forslag om innsats for liv, helse og miljø eksistert like lenge som partiene. Nå ringer alarmklokkene fra verdens klimaforskere. Den globale oppvarmingen gjør at ekstremvær blir vanligere, selv om hver enkelt værhendelse ikke kan forklares helt og holdent med klimaendringer.

Vi har ikke noe annet valg enn å minske våre utslipp av klimagasser. Når vi får føle klimaendringenes effekt på kroppen, trenger vi også å lene oss mer på hverandre. Det pågår nå en politisk debatt om hvordan våre land i fremtiden skal kunne sikre samfunnets felles evne til å slukke branner, og særlig større skogbranner. Klimaendringene gir oss mer ekstremvær, tørrere somrer, og risikoen for at vi igjen vil rammes av store branner er stor.

les også

Svensk kampfly slapp bombe mot brann på skytefelt

Slukningsarbeidet av skogbrannene i Norden sommeren 2018 har vist at de nordiske landene trenger å sikre at det finnes nok kapasitet til å slukke branner i hele Norden, enten av EU eller av de nordiske landene. Det omfatter også sivilsamfunnet, enten i foreninger, bedrifter eller som enkeltpersoner. For eksempel har bønder gjort om gjødslingsmaskinene sine til brannslukkere, og gjør en stor innsats for å slukke brannene i Sverige. Vi vil også sikre at brannfly er stasjonert i Norden, enten gjennom avtale med EU, eller med et felles innkjøp her i Norden. Thorvald Stoltenberg foreslo allerede i 2014 at nordiske regjeringen bør nedsette en utenriks- og sikkerhetskommisjon, for å finne fremtidige utfordringer, og konkrete forsvarsløsninger på tvers av landegrensene.

Vi grønne, nordiske partier mener nå at det på høy tid å følge opp. Det brennhaster med å starte samtalen om en moderne og fremtidsrettet nordisk sikkerhetsstrategi som et tillegg til nasjonale strategier og EUs strategier.

Et nordisk risikokart for samfunnssikkerhet med fokus på grenseoverskridende konsekvenser bør utarbeides. Dette trengs som et felles utgangspunkt for nordiske analyser av ressursbehov og prioriteringer. En felles, fremtidsrettet tilstandsrapport er en forutsetning for å forstå hva vi trenger å gjøre for å sikre vår egen trygghet i møte med klimaendringene.

Det er trist at den ekstreme sommeren i 2018 neppe vil bli stående som noen enkelthendelse. Menneskeheten må forberede seg på konsekvensene av et varmere klima, samtidig som vi må øke innsatsen for å kutte utslipp i alle land. Med grønne partier ved roret vil klimasaken bli prioritert så høyt som den trengs. Det betyr fullt trøkk på nye tiltak for å sikre de enorme fellesverdiene som trues av global oppvarming, kombinert med en kursomlegging som sikrer overgangen til et fossilfritt samfunn så raskt som mulig. Klimaet kan ikke vente.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder