LAVERE UTDANNINGSNIVÅ: - Det er ingen grunn til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha lavere utdanningsnivå enn andre, men likevel er det tilfelle, skriver kronikkforfatteren.

LAVERE UTDANNINGSNIVÅ: - Det er ingen grunn til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha lavere utdanningsnivå enn andre, men likevel er det tilfelle, skriver kronikkforfatteren. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Debatt

Knus barrierene til høyere utdanning

Mange unge mennesker møter så store hindre i studiehverdagen at det blir vanskelig – og noen ganger umulig – å gjennomføre.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

HENRIETTE NIELSEN, leder i Norges Handikapforbunds Ungdom

Nylig ble en rapport fra Proba om barrierer i høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne lagt fram av barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Rapporten viser det som for oss er en kjent sannhet: Mange unge mennesker møter så store hindre i studiehverdagen at det blir vanskelig – og noen ganger umulig – å gjennomføre. Vi i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) krever nå at politikere og utdanningsinstitusjoner setter inn nødvendige tiltak slik at flere kan begynne – og gjennomføre – studier.

Henriette Nielsen

Det er ingen grunn til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha lavere utdanningsnivå enn andre. Likevel er det tilfelle, og mye av det skyldes ulike barrierer man møter i utdanningen. I rapporten pekes det på flere typer av disse. Det kan være fysiske barrierer i lesesaler og forelesningsrom, pedagogiske barrierer i møte med selve aktivitetene i studiet, barrierer i møte med bruk av digitale læremidler og ikke minst vanskeligheter med å finne egnet bolig.

Faktisk sier en av fire respondenter sier at funksjonsnedsettelsen deres påvirker boligbehovet. Halvparten av disse mener det er vanskelig å finne egnet bolig. Mens flere ungdomspolitikere kritiserer å bruke penger på universelt utformede studentboliger, peker realiteten på at det er et skrikende behov for nettopp dette.

les også

De usynlige borgerne

Det samlede bildet viser at 80 prosent av de 723 spurte studentene mener at de må jobbe hardere med studiet enn andre. 41 prosent svarer at de har måttet redusere studieprogresjonen. Om lag to tredeler mener at bedre tilrettelegging kunne redusert de negative virkningene. Så hvorfor uteblir tiltakene?

De nødvendige holdningene er ikke på plass ennå. Vi har ennå en vei å gå før vi ikke lenger kun ser funksjonsnedsettelse i en medisinsk kontekst – men primært en sosial. Med det følger det at vi spør hvordan det i samfunnet kan legges til rette for lik deltagelse og inkludering. Et viktig skritt i den retningen vil være å bryte ned barrierene til utdanning. For som alltid er utdanning nøkkelen til frihet og muligheter. La friheten og mulighetene også være for ungdommer med funksjonsnedsettelser!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder