Leder

Ulveuforliket

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) åpner for lisensfelling av 42 ulver, men freder den såkalte Slettås-flokken.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Vi mener prinsipielt at regjeringen bør lytte til faglige råd fra de regionale rovviltnemndene, som altså har anbefalt at fellingstillatelsen også skal omfatte samtlige ulv i Slettåsreviret i Hedmark.

I dette tilfellet vil vi imidlertid støtte Helgesens beslutning, fordi den imøtekommer det umiddelbare behovet for å ta ut skadedyr. Så får tiden vise om ulv fra Slettås-flokken, som tross alt ligger midt i ulvesonen, skaper så mye uro i tilliggende områder at det blir nødvendig å gå etter disse også.

Regjeringens vedtak må ses på som et kompromiss etter snart halvannet års ulverabalder, hvor steile fronter har skapt en polarisert debatt uten nevneverdige nyanser. Striden kulminerte med en kjennelse i Oslo tingrett for et par uker siden, da Verdens villmarksfond (WWF) fikk medhold i at ulvejakten utenfor sonen i Akershus og Hedmark måtte stoppes i påvente av at retten på nyåret skal vurdere lovligheten av det forrige fellingsvedtaket.

WWF kommer sikkert til å påklage regjeringens reviderte fellingstillatelse også. Det bør i så fall avvises av retten. Likeså vil vi komme til å høre fra Senterpartiet og andre av ulvens uvenner at Helgesen heller ikke denne gangen går langt nok. At ingen er fornøyd kan tyde på at statsråden har funnet en middelvei som denne striden sårt savner.

Vi har hele tiden ment at ulven hører hjemme i norsk fauna. Derfor må den også beskattes og reguleres i likhet med øvrige bestander av vilt og rovdyr. Den urbane avvisningen av at ulv er et problem for folk og fe mange steder i landet, er en svært arrogant tilnærming til en reell frykt og en konkret trussel mot menneskers livsgrunnlag og livskvalitet i norske distriktskommuner. Samtidig er det ille å høre hvordan enkelte ulvemotstandere ønsker all ulv utradert.

Mye av bråket som ulven har utløst det siste året kunne vært unngått om miljøministeren og regjeringen hadde fulgt det parlamentariske flertallet og det faktiske rovdyrforliket fra mai i fjor da Stortinget fattet et klart bestandsmål for ulv. I 2016 økte bestanden så mye at rovviltnemndene besluttet på faglig grunnlag å ta ut 47 dyr. For inneværende vinter ble dette hevet til 50. At Helgesen nå har landet på 42 ulver som et fornuftig antall fortoner seg som en rimelig konklusjon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder