Kommentar

Alt kan rakne for Erna

Erna Solberg vinner neppe neste stortingsvalg. Spørsmålet er om regjeringen faller før den tid.

Dette har vært en helvetesuke for statsminister Erna Solberg og hennes regjering. Elendige meningsmålinger for både Høyre og de andre regjeringspartiene har preget nyhetsbildet. Solberg har fått massiv kritikk - og ingen støtte - for forslaget om å føre store investeringer «under streken», slik at det ikke synes like godt hvor mye penger hennes regjering bruker.

Og Solberg bommet da hun sa at terroristen Anders Behring Breivik vinner dersom det ikke bygges et nytt regjeringskvartal. Senere beklaget hun denne uttalelsen. Naturlig nok. Men at hun i det hele tatt sa noe slikt, som er så langt fra det vi er vant til fra henne, forteller kanskje hvor presset hun er.

Lukter partisplittelse

Kommunevalget til høsten kan bli et mareritt for regjeringen. KrF er i ferd med å bli et parti mest for sør og vest i Norge, der de blå står sterkt. I resten av landet er det mange skuffede KrFere. Om de er motiverte for en ny valgkamp rundt om i kommunene til høsten, er et åpent spørsmål. Vi har allerede sett overganger fra KrF til Senterpartiet, som er KrFs politiske tvilling på rødgrønn side.

les også

Lureri fra Erna og Siv

Det hjelper ikke KrF i denne situasjonen at partiet har en generalsekretær som er svak i organisasjonsspørsmål. Hilde Frafjord Johnson er mer politiker enn organisator. Hun klarte ikke engang å sørge for at partiorganisasjonen var skikkelig rigget før prosessen i fjor høst. Omforente stemmeregler var ikke på plass, og det var ikke lagt opp felles spilleregler som fylkeslag og lokallag skulle følge. Det er underlig at hennes mangelfulle arbeid ikke har fått mer oppmerksomhet i etterkant.

Denne helgen har det nystartede nettverket «Drivkraft» sitt første møte. Her møtes nåværende og frafalne KrFere, alle skuffet etter at partiet valgte å gå inn i dagens regjering. Blant dem finner vi tidligere statsråder, statssekretærer og nestledere. Selv eks-statsminister Kjell Magne Bondevik skal dit. Nylig avgått partileder Knut Arild Hareide skal tale.

Noen snakker om at «Drivkraft» skal bli en medlemsorganisasjon. Det lukter partisplittelse lang vei.

Til Drivkraft: Nylig avgått KrF-leder Knut Arild Hareide taler til nettverket Drivkraft denne helgen. Foto: Tore Kristiansen

les også

Kampen for tilværelsen

Venstres løftebrudd

I Venstre er det tilløp til distriktsopprør - og annet opprør. Det rapporteres om nedlagte lokallag, og om sentrale tillitsvalgte som melder seg ut. Mange har mistet motivasjonen etter at Venstre gikk i inn i Solberg-regjeringen. De sto på stand gjennom hele forrige valgkamp og lovet at Venstre ikke skulle gå i regjering med Frp. Så var det akkurat det som skjedde. Og i motsetning til i KrF, fikk ikke Venstres partiorganisasjon være med på beslutningen gjennom et ekstraordinært landsmøte.

Hvor mange kommuner partiene klarer å stille valglister i, er avgjørende for det samlede resultatet i lokalvalgene. Fremskrittspartiet har hatt en negativ utvikling, Frp’ere stilte til valg i færre kommuner ved kommunevalget i 2015 enn fire år tidligere. Med regjeringsslitasje og mange skandaler rundt flere av partiets sentrale politikere er det ikke usannsynlig at antallet går ytterligere ned i år. Frp gjør det mye dårligere i Oslo enn andre steder. Ved forrige kommunevalg fikk partiet bare litt over seks prosent i hovedstaden, mot 9,5 prosent samlet på landsbasis.

les også

«Jeg ville ikke brukt den meningsmålingen»

På akkord med verdier

Dersom alle Høyres tre regjeringspartnere stiller lister i færre kommuner enn sist, kan regjeringen komme usedvanlig svakt ut av høstens kommunevalg. Slik det nå ser ut, kan både Venstre og KrF havne langt under sperregrensen. Frp kan komme til å gjøre det dårligste valget siden partiet gikk inn i regjering.

I alle tre partiene kan et elendig valgresultat skape panikk. Med konflikter, gjensidige beskyldninger, og krav om å gå ut av regjeringen for å kunne dyrke sin egen profil fremfor vasne kompromisser. Spørsmålet er om det i så fall blir så stor uro at regjeringen går i oppløsning før stortingsvalget i 2021.

Erna Solberg har tidligere vært bortimot usårlig. Men i løpet av høsten og vinteren har hun gått på akkord med viktige prinsipper og verdier. I høst brukte hun abortloven i et taktisk spill for å vinne KrF - og dermed fortsatt regjeringsmakt. Slikt liker ikke Høyre-folk.

Lever farlig

Og enda verre - og kanskje utslagsgivende for de dårlige målingene denne uken - hun forsvarer budsjett-triks som gjør at regjeringen kan skjule noe av sin pengebruk. Svi av penger som egentlig tilhører fremtidige generasjoner. Før forrige stortingsvalg sa Erna Solberg at hun og Høyre ville være garantisten for en ansvarlig økonomisk politikk. At hun nå bryter dette, skjærer mange Høyre-velgere i hjertet.

Det kan godt hende at Høyre gjør et godt valg til høsten, tross alt. Mange av deres velgere føler at de ikke har så mange andre steder å gå. Men det hjelper lite dersom alle de tre regjeringspartnerne gjør det dårlig.

Årets kommunevalg kan i virkeligheten bli et regjeringsvalg. Erna Solbergs regjering lever farlig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder