ÅNDEN FRA HELSINGFORS: Gemyttlig stemning blant vestlige ledere på toppmøtet i den finske hovedstaden i 1975. Fra venstre: Storbritannias statsminister Harold Wilson, USAs president Gerald Ford, Frankrikes president Giscard d´Estaing og den vest tyske kansler Helmut Schmidt. Foto: ASSOCIATED PRESS

Kommentar

Arven fra Helsingfors

Helsingfors er uløselig knyttet til samarbeid og sikkerhet i Europa. I dag er to budbringere av konflikt og usikkerhet i den finske hovedstaden.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL
les også

Hvem vinner i Helsingfors?

De siste dagene har Donald Trump skapt kaos i NATO og fornærmet USAs nærmeste allierte. Vladimir Putin bruker militærmakt for å nå politiske mål i Europa.

Putin og Trump møtes i en by med gode tradisjoner for toppmøter mellom øst og vest. I Helsingfors møttes i 1975 35 stats- og regjeringssjefer for å utforme et nytt Europa. Resultatet ble Helsingforserklæringen, som blant annet inneholdt løftene om frihet og menneskerettigheter.

les også

Stabilt geni i familiedrama

Menneskerettigheter er ikke et tema Trump ønsker å snakke om, og slett ikke Putin. Nå handler det om sterke menns maktutøvelse og stormaktsrivalisering. Dette er et spill Europa historisk kjenner altfor godt.

I Helsingfors 1975 handlet det om å skape orden og forutsigbarhet i en farlig tid med kald krig. I dag er forholdet mellom USA og Russland på et lavmål siden den kalde krigen tok slutt.

Putin utfordrer hele det europeiske sikkerhetssystemet ved å flytte landegrenser og drive cyberkrig. Trump angriper internasjonale avtaler og starter handelskriger. Putin forsøker å splitte Europa, mens Trump brått har lagt om kursen for amerikansk utenrikspolitikk.

les også

Trump langer ut mot May og brexit i oppsiktsvekkende intervju

Midt i ferien kommer dette storpolitiske sirkus til byen. Finnene har tradisjon for å være et godt og profesjonelt vertskap for slike møter, men det betyr ikke at hovedpersonene vekker begeistring. I en meningsmåling nylig sier 83 prosent av finnene at de har et negativt inntrykk av Trump. 76 prosent sier det samme om Putin. Bare fire prosent sier i en annen måling at Trump har gjort verden tryggere.

les også

Seks nervepirrende dager

Det var en annen tid da Bill Clinton møtte Boris Jeltsin i Helsingfors i 1997. De snakket om rustningskontroll og NATOs utvidelse mot øst. Jeltsin sa at Helsingfors enda en gang hadde “spilt en fredens tone for verden”.

Finlands nøytralitet i den kalde krigen gjorde Helsingfors til et velegnet møtested for øst og vest. Her møtte George H. W. Bush i 1990 Mikhail Gorbatsjov for i et hasteinnkalt toppmøte for å diskutere Iraks invasjon av Kuwait.

Ingen er lenger nøytrale, men et velkjent møtested fra den kalde krig duger fortsatt. Da Putin ikke ønsket å reise til Washington, D.C. sto det mellom Wien eller Helsingfors, to hovedsteder i grenselandet mellom øst og vest.

Da Sovjetunionen falt søkte Finland raskt medlemskap i EU, innførte euro og ble med i NATOs partnerskap for fred. De er partnere, men ikke medlemmer, av NATO. Samtidig har finnene opprettholdt gode diplomatiske forbindelser med Moskva. Finland ønsker å være en brobygger og mekler. Tidligere president Martti Ahtisaari fikk Nobels fredspris i 2008 for sin innsats gjennom mer enn 30 år for å løse konflikter på flere kontinenter.

les også

Sterke menns comeback

Finland har også vært vertskap for viktige toppmøter og internasjonale konferanser. Etter KSSE-møtet i 1975 ble det snakket om ånden fra Helsingfors. Tilstede den gang var USAs president Gerald Ford, Sovjetunionens leder Leonid Bresjnev og 33 andre ledere. Finlands daværende president Uhro Kekkonen var vertskap og pådriver. Det var en tid for tillitsskapende tiltak for å hindre at en kald krig ble varm. Samarbeidet mellom øst og vest skulle utvikles.

Helsingforserklæringen inneholder prinsippet om ikke-innblanding i andre staters indre anliggende, som var en seier for Sovjetunionen. Men vestlige land vant frem ved at erklæringen forpliktet alle til å respektere grunnleggende friheter og menneskerettigheter. Det førte til opprettelsen av Helsingforsgrupper i deltakerlandene og inspirerte en gryende bevegelse av modige menneskerettighetsforkjempere i øst. Etter flere KSSE-konferanser ble Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) opprettet i 1995, med hovedkvarter i Wien.

Toppmøtet kom i stand etter at Trump i mars ringte for å gratulere Putin med valgseieren. De skal møtes alene, uten rådgivere i rommet. Trump vil ha det slik. Ingen forventer store diplomatiske gjennombrudd i Helsingfors, men med Trump kan ingen si med sikkerhet hva som vil skje. Det blir ingen ny Helsingforserklæring.

Det eneste sikre tips er at Trump etterpå vil erklære at møtet var en stor suksess, og at det er hans fortjeneste.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder