Leder

Vern om abortloven

Av VG Leder

VIL FORHANDLE: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sa torsdag at hun er villig til å forhandle endringer i abortloven, dersom KrF ønsker plass i hennes regjering. Foto: Tore Kristiansen/VG

Hverken statsministeren eller Kristelig Folkeparti har noe å tjene på en ny abortstrid.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over ett år gammel

Kampen om Kristelig Folkepartis gunst i norsk politikk begynner å få et desperasjonens skjær over seg, når statsminister Erna Solberg åpner for å forhandle med partiet om mulig endring abortloven.

Dermed åpner hun også for en omkamp om vedtak fra Høyres landsmøte i 2013, der hun og nestleder, senere helseminister, Bent Høie, led et sviende nederlag i avstemningen om nettopp endring av denne loven. Nederlaget kom etter at en rekke av partiets mest fremtredende kvinnelige tillitsvalgte hadde vært på talerstolen og advart mot dette. Flere av dem er sentrale medlemmer av regjeringsapparatet i dag.

les også

Erna Solberg klar for å endre abortloven – kaster seg inn i kampen om KrFs veivalg

Det er egentlig bare å gå tilbake til Høyrekvinnenes innlegg fra den gang for å finne gode argumenter mot at regjeringen skal lage ny abortlov. Uansett hvor vanskelig spørsmålet om abort vil være i ethvert menneske sitt liv, er det til syvende og sist nettopp kvinnen som skal, eller ikke skal, bære barnet frem som må ta ansvaret for avgjørelsen. En slik tankegang er helt i tråd med partiet Høyres grunntanker om enkeltindividets frihet, rett og ansvar.

les også

Erna led abort-nederlag på landsmøtet

Norge har en av verdens aller beste abortlover. En lov som veier hensynet til kvinnens selvbestemmelse opp mot vernet av ufødt liv. Det er en bred enighet om denne loven både i politikken og blant folk flest i dag, og vi mener det styrker argumentasjonen for loven at aborttallene går nedover.

Men abortloven kom til under en hard og til tider uforsonlig kamp. Det er bare å skjele til land som USA for å se hvor splittende spørsmålet kan være. Vi mener derfor at både de som har åpnet for å utvide adgangen til abort og de som ønsker å begrense den, bør ta innover seg at den politiske kampen kan få et helt motsatt utfall enn det de ønsker seg.

For regjeringens vedkommende tror vi det vil være særdeles uklokt å åpne for omkamp i en sak hvor man knapt har sine egne partifeller i ryggen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder