REFSER AP: – Med én gang KrF valgte Erna fremfor Jonas kom angrepene på KrFs kjerneverdier på løpende bånd, skriver kronikkforfatteren.
REFSER AP: – Med én gang KrF valgte Erna fremfor Jonas kom angrepene på KrFs kjerneverdier på løpende bånd, skriver kronikkforfatteren. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Arbeiderpartiet viser sitt sanne ansikt i KrFs viktigste sak

MENINGER

Det virker som Ap aldri har ønsket å gi KrF reell innflytelse på saker som er viktige for oss, bare få stemmene våre for å få flertall for egen politikk og den politikken vi  allerede er enige om. 

debatt
Publisert:

LAILA DÅVØY, tidligere statsråd og stortingsrepresentant (KrF)

Noe av det som gjorde at jeg valgte å bli politiker for nettopp KrF var at vi har en politikk som bygger på at absolutt alle mennesker har en ukrenkelig høy verdi. En verdi som er uavhengig av antall kromosomer, egenskaper, helsetilstand eller gener. Marte Goksøyr har en viktig stemme i debatten om sorteringssamfunnet. Hun har Downs syndrom, og har sagt: «Skal det være et statlig ønsket prosjekt å utrydde en gruppe mennesker?» Det er akkurat som om mennesker med Downs syndrom må bære bevisbyrden for at de eksisterer. At det ikke er nok for dem å være i seg selv, men de må bevise sin rett til å leve. Hvilke andre må forsvare sin livsrett?
I Norge blir rundt 90 prosent av alle fostre med Downs syndrom abortert bort. Derfor er det viktig å ta debatten om hvordan vi kan gjøre noe med det.

I debatten om KrFs veivalg ble abortlovens paragraf 2c diskutert fordi den tillater at når er gravid med et barn som f.eks har ett kromosom for mye, leppe-ganespalte eller klumpfot kan man få innvilget abort etter uke 12. Høyre sin partiledelse er villige til å drøfte dette spørsmålet med KrF.
Før KrFs landsmøte, gikk blant annet Oslo Ap i demonstrasjonstog mot kampen mot sorteringssamfunnet med plakater «Gufs fra fortiden» på. Men Arbeiderpartiet sentralt valgte ikke å delta. Jonas Gahr Støre ønsket ikke engang å kommentere saken.

Ap har de siste årene forsøkt å lokke KrF over til sin side. I februar 2017, før Arbeiderpartiet vedtok stortingsprogrammet sitt, var Jonas Gahr Støre ute i mediene og argumenterte for at KrF burde bytte side. De snakket ikke om at Ap i samme programutkast ønsket å avvikle kontantstøtten, tillate eggdonasjon, åpne for assistert befruktning for enslige og åpne for at barn kan ha flere enn to foreldre.

Men med én gang KrF valgte Erna fremfor Jonas kom angrepene på KrFs kjerneverdier på løpende bånd, også fra Støre. Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, gikk til frontalangrep på Erna Solberg, fordi hun mente statsministeren satte kvinners rettigheter til side for å holde på regjeringsmakten. Altså fordi statsministeren mener man må kunne diskutere hvordan man kan hindre at abortloven er diskriminerende. Det syns jeg og mange andre er lite tolerant og viser de ideologiske forskjellene på venstresiden og høyresiden i norsk politikk.

Arbeiderpartiet karikerer abortdebatten og skyr ingen midler for å angripe KrFs hjertesaker nå som vi har valgt å starte forhandlinger med ikke-sosialistisk side. Det overrasker meg at de har vært så krasse nå, for i følge en stor del av KrF skal visstnok Ap ha beveget seg mot sentrum i mange verdisaker.

For meg virker det som om Arbeiderpartiet aldri har ønsket å gi KrF reell innflytelse på saker som er viktige for oss, bare ha stemmene våre for å få flertall for egen politikk og den politikken vi allerede er enige om. De har i nesten tre år droppet angrepene på KrF for å vinne makten, mens nå viser Ap og Støre sitt sanne ansikt mot KrF.

Dette tror jeg viser hvorfor et flertall i KrF er skeptisk til å samarbeide med venstresiden

Her kan du lese mer om