TOLGA: VG har fortalt historien om de tre brødrene Holøyen som ble registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen. Foto: Krister Sørbø

Kommentar

Når tilskudd blir selvskudd

Kommuner kan tjene penger på å klassifisere innbyggere som psykisk utviklingshemmede. Og de kan gjøre det uten statlig kontroll. Slikt må nesten gå galt.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

En kommune kan i dag erklære at innbyggere er psykisk utviklingshemmede uten at de får vite om det. En kommune kan i dag også melde inn innbyggere som utviklingshemmede til Staten uten at den kontrollerer hvordan man har kommet frem til det. For hver ny innbygger som blir meldt inn slik får kommunen penger den kan bruke som den vil.

Dette systemet er basert på tillit, sies det fra Helsedirektoratet. Vi må altså bare stole på at hver eneste kommune i Norge ikke bruker dette systemet feil når over en milliard av fellesskapets midler skal fordeles.

Les også: Tre brødre på Tolga

I Tolga-saken kom det frem at vi ikke alltid kan stole på dette. To av de tre brødrene Holøyen ble meldt inn som psykisk utviklingshemmede på et særdeles svakt faglig grunnlag. De fikk ikke vite om sin nye «statlige status» før VG hjalp dem med å søke innsyn i kommunen. Kommuner har nemlig ingen plikt til å opplyse innbyggere om at de blir klassifisert som psykisk utviklingshemmede.

Da brødrene fikk vite om det og grunnlaget for beslutningen ble sett på av fagfolk, ble den opphevet. Mye tyder på at det var Tolgas ønske om penger som gjorde at man ga brødrene denne statusen.

Les også: Ingen uforbeholden unnskyldning fra Tolga-ordføreren

Nå kommer det frem at antallet mennesker som meldes inn som psykisk utviklingshemmede har økt betydelig i Norge de siste årene. I takt med det har overføringene til kommunene også økt. Fagfolk skjønner ikke hvordan det kan henge sammen at antallet reelt psykisk utviklingshemmede kan øke i Norge.

Det har ikke vært foretatt noen kontroll av kommunenes praksis de siste årene heller. Med det vi nå vet om Tolga er det derfor grunn til å spørre om vi står overfor en langt større skandale? Har det utviklet seg en kultur i norske kommuner der man sykeliggjør innbyggere i skjul for å få penger? Det kan se slik ut.

Det «tillitsbaserte» systemet gjør det i hvert fall fristende for kommuner å lete opp innbyggere som man ber fastleger om å klassifisere som utviklingshemmede uten at de blir orientert om det. Dette kan skje i trygg forvissning om at grunnlaget ikke blir kontrollert av de som gir dem penger.

Etter Tolga-avsløringen bør denne praksisen granskes. Kommuner som har økt antallet utviklingshemmede betydelig de siste årene må gjøre rede for beslutningene. Og de menneskene som har havnet i denne kategorien må selvfølgelig få beskjed om det. Tillit er bra, men et system som nærmest legger opp til å premiere kommuner som på svakt grunnlag sykeliggjør sine innbyggere kan vi ikke ha. Tallene som VG presenterer i dag er en klar indikasjon på at noe er alvorlig galt.

Les også: Ingen uforbeholden unnskyldning fra Tolga-ordføreren

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder