Foto: Odin Jæger

Leder

Skuffende, Søreide

Kong Harald var forbilledlig klar i sin tale da han i helgen møtte norsk presse i forbindelse med det pågående statsbesøket i Kina. Kongen sa at han kom til å ta opp menneskerettigheter med de kinesiske myndighetene.

Dette er helt andre toner enn da Stortingets utenriks- og forsvarskomité i september besøkte Kina for første gang siden de diplomatiske forbindelsene ble normalisert. Da Aftenposten i forkant spurte komiteens medlemmer om de kom til å ta opp kinesernes problematiske forhold til menneskerettighetene, svarte Frp at det ikke var naturlig å ta opp slike tema, mens Ap og Høyres delegater var forsiktige og vage i sine svar.

I ettertid viste det seg – heldigvis! – at enkelte fra komiteen likevel hadde tatt dette opp med de myndighetsrepresentanter som de norske parlamentarikerne møtte, selv om reaksjonene de fikk nok bar preg av innøvde unnvikelser. Hva Kongen får til svar når han i morgen møter president Xi Jinping gjenstår å høre, men han har i hvert fall anlagt en mer offensiv tone enn resten av det offisielle følget, bestående av utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og en stor næringslivsdelegasjon.

les også

Menneskerettighetene er under press

Søndag kom NTB med en presisering om at «Søreide vil ikke forskuttere at menneskerettigheter blir tema under møtet med president Xi.» I stedet sier hun at «det er snakk om å se om det finnes andre flater hvor vi også kan diskutere menneskerettigheter».

Dette er fryktelig skuffende tale fra vår utenriksminister, men føyer seg dessverre inn i en rekke av feigheter og unnfallenhet fra den sittende regjeringen generelt og hennes parti spesielt når det gjelder Norges forhold til Kina. Det er flott at vi har en konge med rakere rygg enn norske politikere.

les også

Verdikamp i utenrikspolitikken

Ifølge en Amnesty-rapport som nylig kom ut, blir opp mot én million muslimske uigurer holdt innesperret i interneringsleirer i Xinjiang-provinsen. Xi er president uten tidsbegrensning. Han er Kommunistpartiets sjef og landets øverstkommanderende. Ingen kinesisk leder siden Mao har vært gjenstand for noe som minner om den samme persondyrkelse. I Xis tid har partiet slått hardt ned på dissens og innført enda strengere sensur.

les også

«Kanskje det er best å droppe frihandelsavtalen med Kina?»

Norge har lang og god tradisjon i arbeidet for å fremme universelle menneskerettigheter. Verdier vi tar som en selvfølge angripes og undergraves i mange land. Vi svikter både egne idealer og dissidenters modige kamp om vi ikke påtaler brudd på menneskerettighetene. Det burde være helt opplagt at en topptung norsk delegasjon bruker dette statsbesøket til mer enn å drøfte markedstilgang for laks.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder