Leder

Inhabil på hytta

INHABIL: Finansminister Siv Jensens leide sommerhytte får konsekvenser for jobben hennes. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Finansminister Siv Jensen erklærer seg inhabil i saker som involverer supermilliardær Johan H. Andresen og hans selskaper fordi hun leier hytte av ham. Det setter hele hyttesaken i et nytt lys.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over ett år gammel

Da finansminister Siv Jensen undertegnet leiekontrakten for en hytte i Oslofjorden som eies av Johan H. Andresen, gjorde hun samtidig seg selv inhabil i alle regjeringens saker som har med ham eller hans næringsinteresser å gjøre. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er utnevnt som settestatsråd for Jensen i saker der Andresen er part eller har interesser.

les også

Derfor er Siv Jensen inhabil i Andresen-saker

Jensen og Finansdepartementet har selv bedt om dette, fordi deres vurdering er at finansministeren «gjennom leieforholdet med Johan H. Andresen, nå har en tilknytning til Johan H. Andresen og Ferd AS som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet i saker hvor Johan H. Andresen og/eller Ferd AS er part eller har en tilsvarende sterk interesse i saken.» Sitatet er hentet fra den kongelige resolusjonen som utnevnte Dale til settestatsråd.

les også

Ytre høyre og ytre venstre omfavner de samme sterke mennene

Jensen inngikk leieforholdet på forsommeren 2017. Ifølge resolusjonen har hun vært inhabil eller tett opp mot grensen til inhabilitet helt fra leiekontrakten ble undertegnet. Det er hennes egen vurdering, departementets vurdering og vurderingen til Statsministerens kontor (SMK). SMK peker også på praksis fra lovavdelingen i Justisdepartementet når det skal underbygge sin konklusjon. Siv Jensen har altså som finansminister valgt å inngå et leieforhold som utløste inhabilitet i saker der en av Norges rikeste investorer er part. Johan H. Andresen er også leder for Etikkrådet i Oljefondet, og inhabiliteten slår også inn her må vi regne med.

les også

Visste om Jensens omstridte hytteavtale – så ingen grunn til å reagere

Det er sjelden at statsråder helt bevisst gjør disposisjoner som begrenser habiliteten. De fleste habilitetsvurderinger handler om interesser eller bindinger som politikere tar med seg inn i statsrådsstolen, ikke om nye økonomiske interesser de skaffer seg mens de sitter i regjeringen. Når konklusjonen om inhabilitet er så klar fra alle parter, er det merkelig at Siv Jensen valgte å gå inn i dette leieforholdet. Hun må tydeligvis ha hatt veldig lyst på den hytta til akkurat den prisen.

les også

Siv Jensens hytteleieavtale kan havne i kontrollkomiteen

Jensen mente at dette leieforholdet, som altså ifølge henne selv utløser inhabilitet, ikke skulle føres opp i Stortingets register over økonomiske interesser. Formelt kan hun ha rett i det. Forbindelsen mellom Jensen og Andresen ble derfor ikke kjent for offentligheten før Dagens Næringsliv gjorde den kjent. Jensen har flere ganger omtalt dette som «et regulært, privat leieforhold». Nå hevder hun altså at det helt fra begynnelsen av har medført inhabilitet. De to beskrivelsene henger dårlig sammen.

Mer om

 1. Siv Jensen
 2. Johan H. Andresen
 3. Ferd
 4. Finansdepartementet
 5. Dagens Næringsliv

Flere artikler

 1. Derfor er Siv Jensen inhabil i Andresen-saker

 2. Siv Jensen forsvarer hytteleie hos milliardær: – Også jeg har lov og rett til å leie en hytte

 3. Siv Jensens hytteleieavtale kan havne i kontrollkomiteen

 4. Hytteevangeliet

 5. Visste om Jensens omstridte hytteavtale – så ingen grunn til å reagere

Fra andre aviser

 1. Jensen: – Ingen planer om å si opp hytteavtale

  Aftenposten
 2. Finansprofessor mener Siv Jensens hytteavtale er en gave

  Aftenposten
 3. Justisdepartementet: Næringsministeren er ikke inhabil

  Aftenposten
 4. Krekar klager på utleveringsvedtaket – mener Solberg er inhabil

  Aftenposten
 5. Mener kollega er inhabil: Ber krimsak flyttes bort fra jurist

  Fædrelandsvennen
 6. SV krever settestatsråd for justisministeren i UDI-saker

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder