VED FRONTEN: Medlemmer av al Qaids Nusra-front nær to sjiamuslimske landsbyer i det nordvestlige Syria. Foto:Reuters ,

Kommentar

To alen av samme stykke

Det sier mye om tilstanden i Syria når al-Qaidas lokale utskudd ikke regnes som verst blant ekstremister. Den skyldes bare at den såkalte islamske staten (IS) har satt en
ny og skremmende standard.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL
IS og Nusra-fronten har samme overordnede ideologiske mål

Det syriske regime og de mange krigførende opprørsfraksjonene i Syria, inkludert den al-Qaida tilknyttede Nusra-fronten, har alle gjort seg skyldig i grove krigsforbrytelser i en nådeløs krig.

At IS har fått mest oppmerksomhet og er mest eksplisitt i sin propaganda, betyr ikke at Nusra-fronten er mer moderate enn IS. Begge representerer radikal, militant islamisme.

Les også: Hvilken terrortrussel er størst: IS eller al-Qaida

Al Nusra er bare mer pragmatiske. Der al-Qaida søker samarbeid med andre opprørsgrupper er IS kompromissløse. Mens al-Qaida er taktiske, planlegger langsiktig og forsøker å vinne støtte i befolkningen, innfører IS hurtig en ekstrem tolkning av religiøse lover i de områder de kontrollerer og bekjemper enhver konkurrent.

IS og Nusra-fronten er tidligere allierte. De har samme overordnede ideologiske mål. al Nusra er riktignok fokusert på kampen i Syria, men for al-Qaida inngår dette i et større bilde av internasjonal jihad.

Både IS og al-Qaida vil gjenopprette kalifatet som en grensesprengende islamsk stat. De har mål om å utslette Israel og fortsatte ekspansjonen i regionen. Begge bevegelser utgjør en høyst reell trussel mot vestlige land. Og de legger ikke skjul på sine intensjoner.

Andre opposisjonsgrupper i Syria har en politisk målsetting. De ønsker et nytt styre i hjemlandet. Men denne opprinnelige syriske opposisjonen er havnet i kryssild og står i fare for å bli utslettet i det blodige oppgjøret mellom ekstreme islamistiske grupper, det syriske regimet og deres støttespillere.

Men al-Qaida og IS er også rivaler, både lokalt i Syria og internasjonalt. IS utfordrer al-Qaida om lederskapet for en jihadist-bevegelse som har spredd seg til mange land og kontinenter. IS utfordrer al Qaidas autoritet og posisjon som leder for et internasjonalt terrornettverk.

IS’ røtter går tilbake til 2004 da Abu Musab al-Zarqawi etablerte al-Qaida i Irak og med alle midler forsøkte å utløse sekterisk krig mot det sjiamuslimske flertall. Terrorgruppen ble drevet på retrett i Irak, men har i senere år, under Abu Bakr al-Baghdadis ledelse, utnyttet de kaotiske forholdene i Syria til å omgruppere, erobre store landområder i begge land og lokke til seg fremmedkrigere.

Nusra-fronten ble dannet i Syria januar 2012 og i løpet av få måneder fremsto de som en slagkraftig enhet blant syriske opprørsstyrker. Før året var omme sto Nusra-fronten på USAs liste over terrororganisasjoner, blant annet på grunn av en lang rekke selvmordsangrep i Syria. Andre land gjorde det samme.

al-Baghdadi, som ledet Den islamske stat i Irak (tidligere al-Qaida i Irak) erklærte året etter at Nusra-fronten var en del av hans nettverk og at de to gruppene skulle slås sammen. Dette ble forkastet at ledelsen i Nusra-fronten, splittelsen var et faktum og i november erklærte al-Qaida ledelsen at deres eneste gren i Syria var Nusra-fronten. I fjor erklærte al-Baghdadi opprettelsen Den islamske stat. At de to islamistiske gruppene har utkjempet blodige oppgjør på slagmarken kan ikke skjule at de deler samme visjon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder