Fast lege, fast lønn

Fastleger er som KrF-velgere. De blir ikke yngre med årene, og rekrutteringen skranter.

 • Yngve Kvistad

Artikkelen er over tre år gammel

Selve ordningen er en glimrende idé. Fra utlandet kommer det delegasjoner for å studere det norske systemet, der hver borger har sin «egen» doktor. En som kjenner den enkelte pasient, og som husker hva som ble sagt under forrige konsultasjon. Fastleger er stort sett populære hos publikum.

Så hvorfor holder hele ordningen på å rakne?

Bakgrunn: Frykter at fastlegeordningen vil kollapse - sjekk situasjonen i din kommune

KOMMENTERER: Yngve Kvistad Foto: Jørgen Braastad VG

Jeg er blant dem som oppriktig opplever å ha verdens beste fastlege. Vi er heldige. Hun er andre generasjon livlege for vår familie, og representerer et unntak for en økende trend der medisinere med fersk spesialistutdanning unngår å søke fastlegestillinger.

Nyutdannede leger med ambisjoner om normalt familieliv, frikoblet fra arbeidsgiveransvar, rapporteringsbyråkrati, kontordrift, kemneren og hans oldemor, vil heller jobbe for fastlønn på sykehus.

Den grundige undersøkelsen som VG har foretatt omfatter samtlige av landets kommuner.

Mange oppgir å ha stabile fastleger. Mange har god dekning i øyeblikket, men har slitt med nyrekruttering. Foruroligende mange frykter dagen da fastlegen går av med pensjon. Oppsiktsvekkende mange rapporterer om uoppfylte stillingshjemler.

Og gjett hva: Dette er ikke nødvendigvis øykommuner på Vestlandet eller værharde utposter i nord. Vi snakker for eksempel om Gjøvik. Et fortrinnlig sted med tre flotte dalfører, levende næringsliv og egen hjuldamper. Det tar under to timer å kjøre fra rådhuset til Nationaltheatret ved akutt behov for kulturelt påfyll. Det er ingen eksterne årsaker til at Gjøvik ikke skulle være attraktiv for en fastlege i sin beste alder.

Etter at samhandlingsrefomen i 2012 overførte arbeidsoppgaver (pasienter) fra sykehusene til kommunene (fastlegene) skulle ordningen styrkes med 2200 leger. Blant annet for å møte nye behov og flere administrative pålegg. De lovte hjemlene er uteblitt, og status etter fem år er at fastlegene drukner i papirarbeid, dokumentasjonskrav og økt pasientpågang.

Fastleger forutsettes å drifte sitt eget legekontor, med legesekretær og pålagte støttefunksjoner. Hun skal ha egnet lokale, godkjent medisinsk utstyr samt spesialistutdannelse utover grunnleggende medisinstudier. Så skal det kjøpes en egen pasientliste. Den kan komme på en million kr.

Nyutdannede leger vil heller ha fast lønn, regulert arbeidstid og et avklart ansettelsesforhold.

Fastlegeordningen er for ung til å gå ut av tiden. Livberging må til. Våre helsemyndigheter kan for eksempel legge til rette for et regime der kommunelegen er arbeidsgiver for fastleger. Som et supplement til de privatpraktiserende, og som en mulighet for unge allmennleger til å finne ut om de eventuelt vil etablere egen praksis etter hvert.

Som for KrF er det viktig å gjenfinne troen.

Mer om

 1. Helse
 2. Politikk
 3. Solberg-regjeringen
 4. Sykehus

Flere artikler

 1. Fastlegeordningen er ikke i ferd med å kollapse

 2. VG mener: Flere har et ansvar for fastlegekrisen

 3. Rapport: Bruker millioner på å hindre fastlege-kollaps

 4. Stortinget krever flere fastleger

 5. Vi må redde fastlegeordningen

Fra andre aviser

 1. Tester ut ny fastlegeordning i Kristiansand

  Fædrelandsvennen
 2. Krever tiltak mot forgubbing blant fastleger

  Aftenposten
 3. Fastlegene blir eldre, og færre ønsker å bli fastlege. Legeforeningen frykter for ordningen.

  Aftenposten
 4. Aftenposten mener: Tenk nytt om fastlegeordningen

  Aftenposten
 5. Mer penger til legene gir ikke mer tid til pasientene

  Bergens Tidende
 6. Når tiden ikke strekker til etter 56 timers arbeidsuke, er noe galt

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no