Leder

Få lover på plass

Foto: Krister Sørbø, VG

Regjeringspartiene er delt i synet på hvordan norske rettsmyndigheter skal forholde seg til bevis samlet inn med metoder som de VG har avslørt at australsk politi har benyttet seg av i den såkalte «Child Play»-saken.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over to år gammel

Etter at etterforskere fra Australia hadde identifisert og overtatt et omfattende globalt nettverk for deling av overgrepsbilder og filmer med barn, fortsatte politiet å drive nettverket selv i all hemmelighet i nesten et år for å kunne samle inn mer informasjon. Operasjonen var effektiv, men reiser samtidig en rekke spørsmål om jurisdiksjon på tvers av landegrenser, rammer for hvor langt politiet kan gå i å provosere frem lovbrudd og hvordan bevis fremkommet med slike metoder kan brukes i retten. Minst 30 nordmenn var del av nettverket og kan i teorien bli gjenstand for rettsforfølgelse.

Bakgrunn: VG har avslørt verdens største overgrepsforum. Det ble drevet av politiet.

Det er få, om noen saker så vekker så mye berettiget harme blant folk flest som seksuelle overgrep mot barn. Selv ikke terrortrusselen kan konkurrere med denne typen forbrytelser når det gjelder vilje til å ta i bruk alle midler i bekjempelsen. At etterforskningen foregår i et slags juridisk ingenmannsland på internett og at ingen etterforskningsbegrensninger formelt sett blir overtrådt i Norge, kan gjøre det fristende for både norsk opinion og norske myndigheter å se en annen vei - for så å ta imot informasjonen som tilflyter rettsapparatet.

Les også: Skrøt av overgrep, ble ikke tatt

Men dette er en farlig vei. Jensensaken har vist oss i Norge hvor problematisk det kan bli når grensen for hva politiet kan, og ikke kan foreta seg, blir uklar. At australsk politi selv deler overgrepsbilder i jakten på overgriperne, er en metode som i hvert fall må være regulert av norsk lov for å kunne benyttes i en norsk rettssal. Dette er ikke for å kunne gi overgripere et fripass, men også for å trygge rettssikkerhet til ofrene. Selv de minste feil eller uregelmessigheter kan ikke bare føre til at overgripere går fri, men også at eldre saker som har passert allerede har passert gjennom rettsapparatet må gjenopptas.

Derfor støtter vi Riksadvokatens initiativ for å få Stortinget til å behandle metodebruken og tilpasse norsk lovverk til disse utfordringene. Og det haster, for norske myndigheter kan ikke fortsette å outsource dette livsviktige politiarbeidet til stater med helt annet lovverk på denne måten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder