SVARER: Frank Bakke-Jensen. Her avbildet på besøk hos Forsvarets spesialkommando (FSK) på Rena sammen med Statsminister Erna Solberg tidligere i år. Foto: Terje Bringedal

Debatt

Forsvarsministeren svarer: – Vi tar ansvar for veteranene

Mer enn 100.000 kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner med det norske flagget på skulderen. De har gjort en formidabel innsats på våre vegne. Våre veteraner fortjener respekt.

Frank Bakke-Jensen (H), forsvarsminister

Vi tar ansvar for veteranene. Det å ivareta veteraner på en god måte handler blant annet om å sørge for at skadde veteraner har et godt økonomisk vern. 

Denne uken hevdet Bjørn Ove Blomholm Engelstad, Anne Lotte Gulbrandsen og Geir Olav Stamnes at færre veteraner får erstatning. Kronikken handler i stor grad om praktiseringen av den særskilte kompensasjonsordningen for våre eldre veteraner som tjenestegjorde i internasjonale operasjoner tilbake på 80- og 90-tallet.

Dette er en ordning som skal ivareta de som sliter psykisk etter sterke opplevelser og inntrykk ute i tjeneste, og som ikke klarer å ta steget tilbake i en normal hverdag. Mange av disse sakene ligger langt tilbake i tid, det innebærer at man ofte står overfor svært kompliserte vurderinger.

les også

Stadig flere krigsveteraner får avslag på søknad om erstatning

Det er helt naturlig at staten tar et ansvar ovenfor veteraner som har tjenestegjort for landet vårt, dersom det er denne tjenesten som har påført enkelte store problemer i etterkant. Det stemmer ikke, slik kronikken hevder, at det har skjedd en tilstramming av praksis som følge av økonomiske hensyn.

Og det er heller ikke riktig at jeg avdømmer i disse sakene. Jeg har videreformidlet begrunnelsene Statens pensjonskasse og klagenemda har gitt for noen av avslagene. De som behandler samtlige av disse sakene har gitt en tilbakemelding om at stadig flere saker bygger på et svakere bevismessig grunnlag. Det innebærer at det er vanskeligere å fastslå årsakssammenhengen på bakgrunn av de bevisene som blir lagt frem i disse sakene.

Jeg har registrert at det er debatt rundt disse ordningene. Derfor har regjeringen satt ned et utvalg som skal ta en gjennomgang av ordningene. Hvordan har de virket? Må vi gjøre justeringer? Dette arbeidet overleveres før jul, og blir en del av veteranmeldingen som regjeringen presenterer for Stortinget til neste vår.  

Så kan vi fortsatt gjøre mer. Vi som samfunn har et særskilt ansvar for oppfølging av veteraner. I mange tilfeller er det kommunene som utfører veteranpolitikken, og samarbeidet mellom fylkesmenn, kommuner og Forsvaret blir viktig i det videre veteranarbeidet. Vi må støtte de som trenger det, og tilrettelegge der det er nødvendig. Ikke minst må vi synliggjøre at våre veteraner har en unik kompetanse som kan komme hele samfunnet til gode.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder