Kommentar

Nådeløse NAV

Av Tone Sofie Aglen

Kommentator

Foto: Roar hagen

Hvis NAV-ledelsen og ansvarlige politikere ble møtt med samme krav som de stiller til trygdemottakere, hadde hoder rullet nå.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også

Trygderetten varslet om feil i 2017 – NAV tok ikke grep

Som menneske kjenner man seg sjelden så liten som i møte med NAV. Selv om man bare skal gjøre noe så ordinært som å søke om foreldrepenger eller sykepenger, er det lett å føle seg som en snylter og en potensiell skurk. Det er noe med det formalistiske og stivbente NAV-språket som skremmer vettet av folk. Du må godtgjøre at vilkårene i §3.2 er oppfylt, osv osv.

Da kan en bare tenke seg til hvordan det føles når NAV ikke bare tar fra noen all inntekt, men også straffer med fengsel. Flere tusen har fått krav om tilbakebetaling som kan være gal. Minst 48 mennesker er straffedømt, av dem er 36 uskyldige dømt til soning i fengsel.

Hvordan er dette mulig i rettsstaten Norge?

Mye har åpenbart gått galt. Ingen vet helt hva som skjedde da EUs trygderegler ble en del av norsk trygderett i 2012. Da var det Arbeiderpartiets Hanne Bjurstrøm som styrte departementet. Det blir nå hevdet at det var en oversettingsfeil. Det virker helt utrolig at det skal være en uheldig omgang med «google translate» som er opphavet til denne formidable rettsskandalen.

Komplisert sak? Vi forklarer på kun 90 sekunder.

les også

Satt to måneder i fengsel etter NAV-dom: – Traumatisk

Følgefeilene har vært massive. Først svikter NAV i sin lovanvendelse. Så svikter påtalemyndighetene. Til sist har også domstolene sviktet. Konsekvensene er alvorlige. I syv år har NAV tolket regelverket feil. De har nektet å betale ut penger til folk som har oppholdt seg i andre EU-land, og krevd tilbake store summer de mener mottakeren har fått urettmessig. Mange er fratatt sin eneste inntekt og urettmessig dømt.

Et annet spørsmål er hvordan dette har kunnet pågå så lenge. Allerede i 2017 avsier Trygderetten flere dommer hvor de slår fast at NAV tolker reglene feil. Ett år tok det før NAV ba direktoratET om en juridisk vurdering. Halvannet år tok det før konklusjonen kom: NAVs tolkning var for snever. Trygderetten varslet at de vil la EFTA-domstolen avgi en uttalelse om tre pågående saker. Likevel ser det ikke ut til at Nav endret praksis.

Desember 2018 varsler NAV Arbeids- og sosialdepartementet. Ti måneder senere innkaller minister Anniken Hauglie til pressekonferanse sammen med NAV-direktøren og Riksadvokaten. Da er det bare to uker siden Riksadvokaten ble varslet, etter at NAV sendte brev til politiet om sin feiltolkning .

Tor Aksel Busch, som går av med pensjon denne uka, har fått en marerittaktig avslutning på en lang og ærefull yrkeskarriere. Han har all grunn til å være rasende.

les også

Politiet fikk brev fra NAV, stoppet soningsinnkallelser

Hvordan i alle dager kan dette ha tatt så lang tid? Hva har statsråden visst? Hvorfor trykket ingen på den røde knappen før? Innså man ikke alvoret? Eller ville man ikke se det? Foreløpig blir det bare spekulasjoner.

Et spørsmål er om tilliten til at «NAV alltid har rett» har vært så sterk at domstolen i liten grad har gjort selvstendige vurderinger. Det er en hypotese som blant andre jusprofessor Jan Fridthjof Bernt har luftet.

Et åpenbart moment er at motparten i stor grad har vært svake grupper. Flere av dommene har vært tilståelsesdommer, og det er neppe brukt store ressurser på forsvarsadvokater for å avdekke om NAV tar feil. For mange er det stor skam knyttet til trygdesvindel.

Det spekuleres også i om det politiske klimaet har gjort det vanskeligere å ta realitetene innover seg. I mange år har det vært stort fokus på å avdekke trygdemisbruk og avverge trygdeeksport. Vi må heller ikke underslå at dette er i tråd med den folkelige rettsoppfatningen. At folk som mottar trygd kan «kose seg» i syden, har lite aksept. I tillegg ligger det et stort bakteppe som heter «velferdsstatens bærekraft».

At de i internasjonal målestokk rause, norske trygdeordningene kan eksporteres over landegrensene, er en bekymring som har opptatt mange på alle sider av det politiske landskapet. Kan dette ha ført til skylapper?

I HARDT VÆR: NAV-sjef Sigrun Vågeng (bak) og arbeidsminister Anniken Hauglie. Foto: Tore Kristiansen

les også

Jusprofessor om NAV-skandalen: – Har aldri sett systematiske feil i så stort omfang

Regjeringen har iverksatt en ekstern granskning, i tillegg til at både NAV og Riksadvokaten vil gjennomgå det som har skjedd på sine områder.

At øynene rettes mot NAV, er naturlig. NAV ikke bare forventer, de forutsetter at enkeltpersoner skal sette seg grundig inn i regelverket. At regelverk er komplisert og vanskelig å forstå, er ingen unnskyldning. Ei heller at man er psykisk syk eller ikke forstår språket. Det er nådeløst. Nå kan det se ut som NAV bruker noen av de samme unnskyldningene. Men for å være NAVs advokat en stakket stund: Vi må heller ikke miste av synet det formidable ansvaret NAV har for å sikre likebehandling og riktig bruk av fellesskapets penger.

Omfanget av NAV-skandalen er vanskelig å fatte, og det er enda verre å se for seg at den ikke ender med at noen må ta ansvar. Og det ikke gjennom å bli sittende.

Les også

Mer om

 1. Tone Sofie Aglen
 2. Nav
 3. Hanne Bjurstrøm
 4. Arbeids- og sosialdepartementet
 5. Tor-Aksel Busch
 6. Trygd
 7. Sigrun Vågeng

Flere artikler

 1. Trygdeskandale

 2. Malene (26) ble frikjent for NAV-svindel - måtte likevel betale 270.000 kroner

 3. Jusprofessor om NAV-skandalen: – Har aldri sett systematiske feil i så stort omfang

 4. Rødt-Moxnes: Vurderer mistillit mot Hauglie

 5. Frp: Ikke tillit til at NAV-ledelsen er den rette til å rydde opp

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder