LOKALT VALG: – Lokaldemokratiet har alltid stått sterkt i Fremskrittspartiet, og det gjelder også i vindkraftsaker, skriver partiets nestleder. Foto: Frode Hansen

Debatt

Legg vekk nasjonal ramme for vindkraft

Om det er flertall i kommunen mot et vindkraftprosjekt, bør det heller ikke bygges.

TERJE SØVIKNES, fylkesordførerkandidat Vestland og nestleder i Frp

Utbygging av vindkraft har blitt en valgkampsak, og mange er sterkt imot vindmøller i sin kommune. Det er svært forståelig. Nasjonal ramme for vindkraft har også møtt mye kritikk, selv om dette kun er ment som et kunnskapsgrunnlag for fremtidige konsesjonssøknader. Det beste regjeringen kan gjøre er trolig å legge vekk hele nasjonal ramme for vindkraft.

Det er svært få som mener at vindmøller er et vakkert syn, og mange steder vil det skjemme naturen og ødelegge for gode naturopplevelser for folk flest.

Uberørt fjell- og kystnatur er et unikt gode for alle i Norge, og vi er i en særstilling i Europa. Friluftsliv og tilgang til vår vakre natur er en norsk verdi og vi skylder våre etterkommere å ta vare på naturen. Derfor bør vi tenke oss nøye om når det kommer til utbygging av vindmølleparker.

les også

Kommunestyrene har vindkraftveto!

Frp er prinsipielt ikke imot utbygging av vindkraft, men vi legger til grunn at det må være lokal tilslutning til prosjektene. Norge trenger mer fornybar energi i femtiden, og det ligger fortsatt potensiale i vasskraft. Både i opprusting av eksisterende vasskraftanlegg, og i nye utbygginger. Trolig vil også havvind bli lønnsomt på sikt. Da er det all grunn til å gå varsomt frem med flere vindmøllekonsesjoner på land.

Det er innbyggerne lokalt som vil bli berørt av en vindkraftutbygging, ikke politikere i Oslo. Derfor må lokaldemokratiet ha en avgjørende stemme i disse sakene. Både i kommunen der vindmøllene settes opp, og i nabokommuner som kan bli berørt. En beslutning om bygging eller ikke bygging av vindmøller vil kunne få konsekvenser for generasjoner. Det er derfor viktig at en slik beslutning har størst mulig legitimitet. Derfor kan det også være grunn til å ta opp spørsmålet i folkeavstemming.

les også

KrF vil gi kommuner vetorett i omstridt vindkraftplan

Utbygging av vindkraft er uansett ikke noe som skal besluttes ensidig sentralt og tres nedover hodet på innbyggerne i kommunene som blir berørt.

Om det er flertall i kommunen mot et vindkraftprosjekt, bør det heller ikke bygges. Dette ble skjerpet inn på Frps landsmøte i vår. Lokaldemokratiet har alltid stått sterkt i Fremskrittspartiet, og det gjelder også i vindkraftsaker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder