VINDKRAFT: – Hongset er bare er i stand til å se verden i svart-hvitt, skriver professor Kristoffer Rypdal. Foto: TROND SØRÅS

Debatt

Det er ingen tvil om at vindkraft reduserer CO2-utslipp

Vindkraftmotstander Hogne Hongset kommer med gale, lettvinte og useriøse påstander i sitt innlegg i VG.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KRISTOFFER RYPDAL, professor UiT – Norges arktiske universitet

Under overskriften «Folket sa nei til mer vindkraft!» diskuterer Hogne Hongset i VG debatt 22. oktober regjeringens skroting av den nasjonale rammen for vindkraft. Som forsker og lærer innen klima og energi blir jeg oppgitt over forfatterens lettvinte omgang med fakta og over måten uttalelser fra fagfolk og direktorater forvrenges og forfalskes.

Det er også vanskelig å forholde seg til at en hel bransje karakteriseres som vindbaroner og klimaprofitører. Slik språkbruk maner fram fiendebilder som bare tjener til å svekke lesernes kritiske blikk.

Hongset etterlyser dokumentasjon for at økt vindkraftproduksjon leder til reduserte utslipp av klimagasser. Spesifikt hevder han at reduserte utslipp i Tyskland de siste par årene skyldes at kull er erstattet med gass, og at dette er forårsaket av økte kvotepriser. Han påstår videre at vindkraft ikke har bidratt til nedgangen, fordi veksten i ny installert vindkraft har vært lavere i 2017 og 2018 enn i forgående år.

Dette er gale påstander. I BP Statistical Review of World Energy finner vi tall som viser at primært energikonsum for olje, gass, kull, solkraft og vindkraft har hatt følgene utvikling fra 2017 til 2018 (målt i megatonn oljeekvivalenter, Mtoe): Olje er redusert fra 119 til 113, gass fra 77 til 76, kull fra 71 til 66, solkraft er økt fra 9 til 10, og vindkraft fra 23 til 25.

Dette viser at gassforbruket har gått litt ned, at kullforbruket har avtatt med fem Mtoe, mens vind har økt med to. Det er altså ikke økt gassproduksjon som har ført til redusert kullkonsum. Derimot kan nedgangen i kullforbruket forklares med økt produksjon av vindkraft. Siden kullkraftverk har en virkningsgrad på bare førti prosent, vil to Mtoe fra vind produsere like mye elektrisk kraft som de fem Mtoe fra kull. Halvparten av utslippsreduksjonene skyldes redusert oljekonsum, men den andre halvparten kan tilskrives økt vindkraftproduksjon.

Hongset beretter at han har fått uklare svar fra Miljødirektoratet (MD) på spørsmål om økt eksport av fornybar energi fra Norge til EU gir reduserte CO2-utslipp. Siden foranledningen for hans innlegg var høringssvarene til rammeplanen, burde han kanskje tatt seg tid til å lese den fra MD, som er krystallklar på dette punktet. Her står: «Utbygging av vindkraft i Norge kan også bidra til å redusere klimagassutslipp i andre land ved at vi eksporterer ren norsk energi som kommer til erstatning for energi fra fossile kilder….. Når det gjelder spørsmålene som har vært stilt i høringsperioden om norsk eksport av strøm faktisk vil føre til reduserte utslipp i EU, støtter vi NVEs forståelse av at EUs kvotesystem ikke vil hindre dette.»

Forfatterens useriøse forhold til ekspertuttalelser topper seg i hans karakteristikk av en setning i en artikkel fra NVEs sjef Kjetil Lund, som lød slik: «Våre modellbaserte analyser, som selvsagt er usikre og basert på forutsetninger, tyder på at at 10 TWh norsk vindkraft kan erstatte rundt 5 millioner tonn CO2-utslipp per år.» Ifølge Hongset er dette «en samling løst funderte synsinger, og ikke i nærheten av å fortjene betegnelsen dokumentasjon».

Fra et forskersynspunkt uttaler Lund seg med de forbehold som er nødvendig i så komplekse saker. Ingen kan beregne nøyaktig hvor store utslippsreduksjonene vil bli, fordi man da måtte vite nøyaktig i hvilket forhold de ulike fossile kraftkildene blir faset ut, og så god forståelse har vi ikke av kraftmarkedene.

For en som bare er i stand til å se verden i svart-hvitt blir slik nyansering åpenbart for vanskelig.

Mer om

 1. Vindkraft
 2. Energi
 3. Gass
 4. Utslipp
 5. energi
 6. EU
 7. CO2

Flere artikler

 1. Folket sa nei til mer vindkraft!

 2. Professoral debattvri!

 3. Pluss content

  – Jeg føler at det skjer noe nå

 4. Pluss content

  «Kursen vi følger bør skremme vettet av alle»

 5. Kva rolle skal vindkraft ha i åra som kjem?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder