ENGASJERER: Bompenger. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Debatt

Skrot bomringene!

Dagens veifinansiering fungerer ikke. For de som ikke hadde skjønt det før nå, ble det tydelig da Folkeaksjonen nei til mer bompenger fikk nesten 17 prosent oppslutning på en kommunevalgmåling i Bergen uken før påske.

DANIEL SKJEVIK-AASBERG, 1. nestleder i Unge Høyre

Vi kan gjerne latterliggjøre de nye bompengepartiene. Vi kan godt harselere over deres manglende politikk på viktige samfunnsområder. Vi kan godt riste på hodet over aksjonister som tyr til de mest snodige påfunn for å få stoppet bompengene.

Men det fjerner ikke årsaken til frustrasjonen og desperasjonen. Folks lommebøker er ikke utømmelige, og det er helt vanlige folk som må punge ut. For de som ikke har noe reelt alternativ til bil, er det forståelig at dagens avgifter virker blodig urettferdige.

Hensynet bak dagens finansieringsregime er at bilavgiftene skal gjenspeile de ulike kostnadene ved å bruke bil. For eksempel skal årsavgiften og drivstoffavgiftene betalte for slitasje på veiene, forurensing, kø, ulykker og støy. Bompengene skal finansiere nye samferdselsprosjekter og betales av dem som bruker veien.

les også

Supermåling for nytt bomparti i Bergen: – Vi skal kjøre knallhard valgkamp

VIL HA ANDRE TILTAK: – Samtidig som veier og kollektivtiltak må betales, er metoden for å kreve inn pengene avleggs, skriver Daniel Skjevik-Aasberg, som er 1. nestleder i Unge Høyre. Foto: Mathias Willassen Hanssen, Unge Høyre

Samtidig som veier og kollektivtiltak må betales, er metoden for å kreve inn pengene avleggs. Avgiftene er lite effektive, treffsikre og ugunstige i et fordelingsperspektiv. Grunnlaget for årsavgift, drivstoffavgift og bomstasjoner vil gradvis forsvinne ved innfasingen av nullutslippskjøretøy. Avgiftene vil derfor bli ytterligere ineffektive. 

Samfunnet har store utgifter med innkreving av bompenger og stadig flere bilister slipper å betale. Det er lite rasjonelt å kreve punktvis betaling gjennom bomringer, uten å ta hensyn til hvor langt hver enkelt bil kjører. 

Systemet tar heller ikke hensyn til ulik betalingsevne eller at noen er så uheldig å få bomringen trukket nærmest gjennom huset. Det kan enkelte ganger gi totalt tilfeldige og urimelige resultater. Det er nødvendig å finne smartere måter å finansiere bygging og vedlikehold av veiene på.

les også

Tre nye bomstasjoner ramponert i Bergen

Det enkleste hadde kanskje vært å fjerne fordelene for el-biler. Da hadde staten plutselig fått inntekter fra el-bilistene i form av engangsavgift, årsavgift, moms, el-bilenes bompasseringer også videre. Det er en dårlig løsning. For selv om det hadde kommet inn mer penger fra flere biler i systemet, ville systemet vært like dårlig og irrasjonalitet. Dessuten trenger vi økonomiske insentiver for å få folk til å skrote bensin- og dieselbilen neste gang de er på biljakt, i tråd med forurenser-betaler-prinsippet. 

Det som derimot burde vært løsningen for veifinansiering i fremtiden, er å innføre et satellittbasert GPS-veiprisingssystem etter modell fra Nederland. Veiprisingen skjer elektronisk ved utregningen av en kilometeravgift som varierer med bilens bidrag til støy, tidstap, ulykker, veislitasje og luftforurensing. Det åpner opp for å differensiere avgiftene etter flere kriterier, men i det minste er det mer rettferdig og mindre tilfeldig enn dagens løsning. 

les også

Rogaland SV vil ha bompengeopprør på landsmøtet – trolig valgbløff, sier Frp

For de som bekymrer seg for personvernet, vil systemet ivareta dette siden informasjonen kodes i en elektronisk brikke som kun sender kryptert informasjon om avgiftsbeløpet til veimyndighetene. Eventuelt kan vi innføre en ordning hvor bilistene selv leser av beløpet de skal betale. Beregningen av avgiften skjer i brikken. Mange vil hevde at løsningen ivaretar hensynet til personvernet bedre enn dagens bompengesystem og AutoPASS.

Uansett hvilken finansieringsmodell vi velger, vil det meste trolig være bedre enn systemet vi har i dag. Ved å gjøre veiprisingen mer effektiv, rimeligere og mer rettferdig vil det også fjerne grunnlaget for bompengepartiene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder