STOVNERREVYEN: – Bråket som fulgte er blåst ut av alle proporsjoner, og nesten samtlige kritikere har ikke sett forestillingen, heter det i oppropet. Foto: Gorm K. Gaare

Debatt

Urimelige rasismeanklager fra Oslo SV

Oslo SV bidrar til en reglerett kampanje mot årets revy på Stovner videregående skole. Vi som skriver under reagerer på de kontinuerlige angrepene mot Stovnerrevyen.

Årets Stovnerrevy var et felles løft, etter ti års «tørketid» for de lokale kunstnerspirene. Under veiledning av Shabana Rehman Gaarder fra Født Fri, en organisasjon som i første rekke arbeider mot negativ sosial kontroll, og komikeren Zahid Ali, utarbeidet ungdommer ved skolen – nesten samtlige med minoritetsbakgrunn – et kreativt konsept, ofte med satirisk preg. Elevene tok utfordringen og skapte et variert program som sparker i alle retninger. Alle som så revyen fikk med seg hvor umåtelig stolte ungdommene var over forestillingen.

Men så startet spetakkelet. Noen få av de drøyt 700 ungdommene ved skolen reagerte på harselas med religion, og ikke minst en sketsj hvor en lyshudet person brukte noe mørk sminke i ansiktet. Sketsjen forklares grundig i forløpet til den omstridte scenen, slik at alle får med seg poenget om at dette er en hvit politikvinne som prøver å infiltrere et minoritetsmiljø på Stovner. Satiren har en antirasistisk undertone man ikke kan unngå å få med seg. Her er det hvite politifolks fordommer som latterliggjøres, ikke personer med mørk hud.

les også

Leter vi etter rasisme?

Likevel kom kjapt de første angrepene. Revyen ble beskyldt for å ta i bruk «blackface», og dermed fremme rasistiske fordommer. Begrepet stammer fra en gammel amerikansk teatertradisjon som latterliggjorde mørkhudete. Det har også forekommet i Norge, men har ingen tilsvarende tradisjon her. Bruken av mørk sminke i Stovnerrevyen har da heller intet med denne tradisjonen å gjøre, på lik linje med at Robert Stoltenbergs rolle som «Ali Silmandar» i Borettslaget eller Otto Jespersens «Nazi-Per» ikke handlet om å legitimere hat og fordommer.

Det er viktig å poengtere at revyen ble møtt med overveldende positive reaksjoner, både av elever på skolen, prominente politikere og medier som overvar den. Kronprinsesse Mette-Marit ga den sine varmeste anbefalinger og SVs oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen uttalte følgende: «Alle politikere burde se «Stovnerske tilstander» - se og rødme – SVere også. Jeg lo meg skakk. Kort sagt: Fantastisk!»

Tre av elevene ved skolen skrev likevel et kritisk innlegg i Dagbladet, og de er i sin fulle rett til å reagere negativt på forestillingen. Man kan gjerne diskutere virkemidlene og kritikk skal lyttes til. Skolen har fulgt opp dette internt. Rektoren ved skolen fastslo på NRK at revyen må anses som en klart legitim kunstnerisk ytring, og her burde saken vært lagt død.

les også

Bollestads menighet får kritikk etter «Kongo-tur»

Bråket som fulgte er blåst ut av alle proporsjoner. Det er viktig å være klar over at nesten samtlige kritikere ikke har sett forestillingen. Vi reagerer fremfor alt på at lederen for SVs inkluderingsutvalg, Marian Hussein, beskriver revyen som rasistisk, uten å ha sett den. Likevel presterte hun å sammenligne de kritiske elevene med selveste Rosa Parks, og kobler dermed implisitt de som støtter revyen med rasesegreringen i USA på 50-tallet. Hun trakk også linjer til slavetiden. Vi mener at Hussein ser rasismespøkelser på høylys dag og tufter sin kritikk på misvisende fremstillinger.

Det er denne håpløst urimelige kritikken som Oslo SV nå har delt på sin FB-side, og som foranlediger dette oppropet. Det sender uheldige signaler når SVs representanter på sviktende grunnlag bidrar til å bakvaske unge revytalenter og Født Fri her. Ansvarlige politikere i partiet bør gripe inn og ta klar stilling til rasismebeskyldningene. Som Født Fri skriver: «De som betaler prisen for Husseins og andres stempling av revyen er skuffede stovnerungdommer som kjemper for Stovners stolthet med musikk, teater, standup og dans».

Varaordføreren i Oslo, Kamzy Gunaratnam, er også klar i sin tale: «Når minoritetselever raljerer med seg selv og sitt lokalmiljø i en skolerevy for så å bli utskjelt for å være rasister, må jeg bare spørre: Leter vi etter rasisme med lupe?»

Mye av kritikken som fremmes i kjølvannet av Husseins TV-opptreden går langt over streken for det akseptable. Det kan ikke Hussein klandres for, men Oslo SV velger altså under slike omstendigheter å kjøre saken videre. Det er også verdt å nevne at et annet medlem av SVs inkluderingsutvalg har fremmet påstander om at personer uten mørk hud ikke er meningsberettigede i denne saken. Er dette en form for inkludering SV som parti støtter?

De sterkt overdrevne reaksjonene på Telias reklamefilm nylig bekrefter en urovekkende tendens i retning av økende krenkelseshysteri. Vi er urolige over hva det gjør med debattklimaet i Norge. Rasismestempler som ikke underbygges av solide fakta er et grovt overtramp. Ufine rasismebeskyldninger er ikke sensur, men vil fremdeles kunne ha en kneblende effekt og virke polariserende. Mange vil nøle med å delta i samfunnsdebatten dersom dette blir gjennomgangstonen.

Vi vil derfor nå be alle aktører om å besinne seg. Ikke minst ønsker vi en oppklaring fra sentralt hold hos SV på om dette er partiets offisielle syn på Stovnerrevyen. Mener virkelig partiet at Stovner-elevene har presentert en rasistisk revy?

SIGNERT AV:
Sarah Gaulin, Jan Bøhler, Zahid Ali, Racha Samira ElSherif, Farhan Shah, Heidi Vibeke Pedersen, Shahram Shaygani, Hilde Sandvik, Dana Manouchehri, Erik Almthén Martinsen, Nisveta Tiro, Mats Fernando Liland, Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Melodi Attari, Espen Goffeng, Marjan Farahmand, Gard Bjørnar Østvold, Yvette Mariann Stornes, Nils Inge Graven, Seyran Maryam Khalili, Signe Sannem Lund, Latifa Anda, Knut Yrvin, Mirjeta Emini, Jan Rom, Paul Omar Lervåg, Dara Goldar, Anne Nyeggen, Maya Al Saud, Kenneth Brateng, Almir Martin, Pouneh Attar, Ingvild Godager, Iqra Aftab, Ingrid A. Thommessen, Vegard Aase, Kjersti Maria Grinde, Anne Karima Nordengen, Trond Brækhus, Shakeel Rehman, Ragnhild Bjørnebekk, Lotte Jirasek, Laial Janet Ayoub, Katrine Smith Volle, Hina Lie Qazi-Aarud, Inga Ragnhild Holst, Anisa Adam, Line Konstali , Tina Kjensli, Marius Mathisen, Eliana Lakis, Ingrid Schiefloe, Anis Bhatti, Ane Egeland, Stig Bull, Imran Mahmood, Tor Martin Austad, Jannie Dcmicu Leira, Cathrine Ræder, Tobias Løvdal Myhre, Farrah Ghazanfar, Louis Boumans, Danby Choi

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder