KRISEPAKKEN FOR OLJENÆRINGEN: – Jeg hører stemmer, også i mitt eget parti, som er bekymret for at vi nå gjør Norge mer oljeavhengige. De er urolige for at vi utsetter overgangen til et lavutslippssamfunn. Jeg ser det helt annerledes, skriver Jonas Gahr Støre. Bilde fra Kværner Verdal. Foto: Gisle Oddstad

Debatt

Vi skal skape jobber og kutte utslipp

Krisepakken vi vedtok på Stortinget sist mandag er en utstrakt hånd til industriarbeiderne våre midt i en krisetid. Nå peker pila på industrien selv. Den må skape jobber og kutte utslipp.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JONAS GAHR STØRE, leder i Arbeiderpartiet

Sist uke ble et bredt flertall i Stortinget enig om en krisepakke for å redde industriarbeidsplasser i olje- og gassektoren. Dagen etter besøkte jeg Kværner Verdal hvor det vi vedtok på Stortinget, nå gir arbeid og håp for folk på jobb. Lettelsen og gleden var synlig i verkstedhallen på Verdal, i øynene til de som jobber der. Permitteringer er trukket tilbake. Et knapt døgn etter vedtaket i Stortinget, kom det første prosjektet på plass og sveisingen var i gang igjen.

Nesten 320.000 nordmenn er ledige eller permitterte. Mye av det vi har gjort på Stortinget siden 12. mars har handlet om at så få arbeidsplasser som mulig skal gå varig tapt. Å stå uten arbeid fratar mennesker selvrespekt, inntekt og fremtidshåp. Derfor har så mye av arbeiderbevegelsens historie handlet om et enkelt løfte: Arbeid til alle. 

Jonas Gahr Støre. Foto: Tore Kristiansen

les også

AUF gambler med industriarbeiderne

Nå var titusenvis av arbeidsplasser truet i Norges største og viktigste næring, olje- og gassindustrien, som følge av koronakrisen og lave oljepriser. Derfor var det nødvendig at fellesskapet stilte opp for å bidra til at familier på Stord, på Verdal, i Egersund og mange andre steder i Norge, kan være trygge på at de kan betale regningene sine. 

Så hører jeg stemmer, også i mitt eget parti, som er bekymret for at vi nå gjør Norge mer oljeavhengige. De er urolige for at vi utsetter overgangen til et lavutslippssamfunn.

Jeg ser det helt annerledes.

For det første: Vi har lenge visst at olje- og gassproduksjonen fremover vil avta. Etterspørselen etter olje og gass reduseres fordi fornybare energikilder som sol og vind blir rimeligere. Endringene i skattereglene for oljeindustrien endrer ikke på det. Prosjektene som nå kan komme i gang var under planlegging før koronakrisen, men stod altså i fare for å bli avlyst på grunn av den ekstraordinære krisen vi nå opplever. Spørsmålet er ikke om oljen vil ta mindre plass fremover, men hvor brå omstillingen blir. Skattepakken vi vedtok på mandag bidrar til at omstillingen skjer mer kontrollert enn den ellers ville gjort. 

les også

Rundlurt av Røkke og co.

For det andre: Et for bratt fall av aktivitet i olje- og gassindustrien ville kappet beina under viktige industrimiljøer som skal utvikle nye, bærekraftige løsninger. Uten tiltak fra Stortingets side var fornybarprosjektene på norsk sokkel spesielt utsatt for å bli avlyst eller skjøvet på, blant annet fordi investeringskostnadene her er ekstra høye. Vi risikerte at et brått fall i aktivitet ville føre til at verdifull fagkompetanse gikk tapt, nettopp i den industrien som skal utvikle havvind, hydrogen, elektrifisering og andre lavutslippsløsninger. Vi har noen av verdens beste fagmiljøer innen energi og havindustri. Det er disse fagfolkene i industrien som sitter med kompetansen Norge trenger for det grønne skiftet. De må vi ta vare på - ikke sende ut i ledighet.

For det tredje: Industri er ikke virksomhet som enkelt kan skrus «av og på». I industrien kreves det store investeringer i anlegg og utstyr. Fagarbeidere og ingeniører må ha oppdatert kompetanse. Blir store industribedrifter først lagt ned, er veien derfor lang og investeringene store for å få dem tilbake. Vi kunne ikke nå ta sjansen på at store industrimiljøer, som på Verdal eller Stord, gikk tapt fordi de i en overgangsfase stod uten oppdrag som følge av koronakrisen. 

les også

Et nei betyr slutten for industribygda Verdal

Til slutt: Krisepakken vi vedtok sist mandag har – etter krav fra Arbeiderpartiet – også flere viktige tiltak for å sette ytterligere fart på utviklingen av en mer klimavennlig industri i Norge. Flere av prosjektene som nå kan bli realisert er prosjekter for utvikling av flytende havvind eller prosjekter for å elektrifisere norske plattformer. Vi skjerper kravene til utslipp fra norsk sokkel. Industrien skal legge frem en plan for hvordan utslippene fra norsk sokkel reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005. Vi stiller nye krav til null- og lavutslippsløsninger for offshorefartøy i petroleumsproduksjonen. Og vi har fått gjennomslag for en full gjennomgang av skattesystemet, for å sørge for at investeringer i fornybar energi får minst like gode rammebetingelser som investeringer i olje og gass. 

Krisepakken er en utstrakt hånd til industriarbeiderne våre midt i en krisetid. Nå peker pila på industrien selv. Når selskaper som Equinor og Aker nå får fellesskapets drahjelp til å redde titusenvis av industriarbeidsplasser, skjerpes også kravene til dem. De må, kort sagt, skape jobber og kutte utslipp. De må, med enda større tyngde enn før, vise at de sitter på nøkkelen til å ta Norge igjennom det grønne skiftet.

Mer om

 1. Olje og gass
 2. Norsk sokkel
 3. Kværner Verdal
 4. Klima og miljø
 5. Arbeiderpartiet (Ap)

Flere artikler

 1. Et nei betyr slutten for industribygda Verdal

 2. Arbeidsplassene må reddes nå

 3. Gjenreisningen av Norge etter coronakrisen: Støre vil bruke mer oljepenger

 4. AUF gambler med industriarbeiderne

 5. Listhaug ut mot grønne toner fra Ap: – Russisk rulett

Fra andre aviser

 1. NHO-sjefen: – Oljepakken er et klimatiltak

  Bergens Tidende
 2. Ingen tro på «grønn» norsk oljepakke: -Helt bakvendt

  Bergens Tidende
 3. Ap-Jonas på telefonen med Aker og Equinor: Stortinget samlet bak oljepakke

  Bergens Tidende
 4. Mot enighet om oljeskatten: Stortingsflertallet vil gi skattelette til oljeindustrien på nær 8 milliarder

  Aftenposten
 5. Ap: Nordsjøen skal bli fremtidens industriverksted for å gjenreise Norge etter coronaen

  Bergens Tidende
 6. Tajik om oljepriskollapsen: – Det har blitt mye, mye verre

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder