Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Folk i jobb er statsbudsjettets viktigste oppgave

leder
Publisert: Oppdatert: 13.10.17 07:09
MENINGER

Regjeringens forslag til statsbudsjett er strammere og mer økonomisk edruelig enn det har vært de siste årene. Det er bra.

Veksten i oljepengebruk går ned, noe som er en naturlig konsekvens når norsk økonomi er på vei opp. Sysselsettingen øker, og det ligger også an til at en større del av nordmenn i arbeidsfør alder deltar i arbeidslivet. Det siste, den såkalte sysselsettingsandelen, er noe av det viktigste for Norge fremover. Det hjelper ikke med økonomisk vekst i seg selv, hvis ikke denne bidrar til å få flere nordmenn i arbeid.

I dag er altfor mange utenfor arbeidslivet. Spesielt er det bekymringsfullt at så mange unge ikke finner sin plass der. Det er kostbart for samfunnet, men det er verst for dem som faller utenfor. Så mye av folks velstand, frihet og mulighet til et godt liv er knyttet til å jobbe. Det er der man finner mening i livet, i å bruke sine evner og energi. Arbeid gir både materiell og åndelig velstand.

Når Norge snart skal over i en periode der olje og gass ikke gir like mange arbeidsplasser eller like store inntekter som før, så trenger vi flest mulig i jobb. Vi trenger en arbeidsstokk som er godt kvalifisert, og vi trenger et arbeids- og næringsliv som kan bruke dem. Dette må være de aller viktigste føringene når norske regjeringer skal lage statsbudsjetter fremover. Om det gjøres nok vet vi når ser hvordan sysselsettingsandelen utvikler seg i årene som kommer. De siste årene har den falt, og vi er bekymret for at den ikke stiger raskt nok nå.

Regjeringens egne beregninger viser også at det blir stadig mindre rom for å legge nye utgiftsposter inn i statsbudsjettet uten at man samtidig fjerner noen andre. Evnen og viljen til å prioritere har vært så å si fraværende i Erna Solbergs regjering frem til nå. I årets budsjett ser dette noe bedre ut. Men fortsatt bekymrer det oss at åpenbart smarte kutt som å legge ned skatteklasse to, samt fjerning av en del av subsidiene for de største og dyreste elbilene, kanskje ryker når budsjettet skal forhandles med Venstre og KrF. Norske politikere må bli langt bedre til å kutte i det som ikke er strengt nødvendig. Alt man ikke gjør nå blir tøffere senere.

Her kan du lese mer om