Kommentar

Etisk rensing av oljefondet

De sa vi ikke kunne gjøre det - at det var umulig å kombinere etikk og butikk. Men i dag vedtar Stortinget et forslag om etiske retningslinjer for oljefondet, skriver Øystein Djupedal.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Artikkelen er over 16 år gammel

GAVEPAKKE: - Dette er en gavepakke fra Høyre til noen av partiets mest trofaste velgere, sier SVs Øystein Djupedal. Foto: Helge Mikalsen

Vi skal feire fordi vi har vunnet en viktig seier, som kan forandre verden til det bedre. Kapitalistene og investorene kan også ta seg et glass champagne om de ønsker det. Etiske retningslinjer er et viktig skritt i retning av å stimulere til en ansvarlig kapitalisme, hvor bedrifter blir oppmuntret og ansporet til å dreie og drive sin virksomhet i en etisk og miljømessig riktig retning. Med etiske retningslinjer i ryggen kan investorer se ikke bare seg selv, men også sine barnebarn i øynene.

Kampen frem til etiske retningslinjer for oljefondet har vært lang og hard. Mange politiske motstandere har harselert med oss i Stortinget, kranglet med oss i media og kronikker og snakket om hvor umulig det er med en kombinasjon av etikk og butikk.

Nei til klasebomber

Bakgrunnen for SVs engasjement i denne saken er at det er uakseptabelt at den norske stat skal investere sparepengene våre i å finansiere virksomhet som er i direkte konflikt med norsk miljø- eller utenrikspolitikk. Det er galt å finansiere produksjon av klasebomber mens vi samtidig arbeider for å redusere bruken av dem. Man behøver ikke være synsk for å se sammenhengen mellom en produsent av klasebomber og bombens uskyldige ofre. En investering i bedriften kan ikke skilles fra følgene av produksjonen.

SV fremmet derfor et forslag våren 1999 som skulle underlegge fondet etiske retningslinjer. Ingen partier støttet oss - dessverre.

Ny vending

Saken tok en ny vending våren 2001 da SV dokumenterte at oljefondet var investert i en bedrift som produserte landminer. Gjennom den internasjonale avtalen om et forbud mot landminer var nemlig Norge forpliktet til å avholde seg fra aktiviteter knyttet til å utvikle, produsere, lagre, bruke eller transportere landminer - direkte eller indirekte. Som pådriver for konvensjonen, samt landet som ga fredsprisen til kvinnen som sto bak forbudet, Jody Williams, hadde Norge dessuten et moralsk ansvar.

Heller ikke denne meget pinlige avsløringen ansporet Stortingets flertall til etablering av etiske retningslinjer for oljefondet. Men oppmerksomheten avsløringen medførte hadde satt i gang prosesser i flere politiske partier enn SV. Våren 2002 ble det derfor flertall for SVs forslag om å pålegge Regjeringen å nedsette et utvalg som skulle utrede hvordan oljefondet skulle få etiske retningslinjer.

Graverutvalget ble nedsatt, og skulle fremlegge sin rapport senest våren 2003. Lederen, Hans Petter Graver, konkluderte i sin innstilling som ble lagt frem i juni 2003 med ordene at: «Etiske regler er ikke bare mulig, det er ønskelig.» Graver konkluderte videre med at: «Selve fondet bygger på en etisk tanke. Tanken er at oljeformuen skal deles med dem som kommer etter oss. En bærekraftig utvikling er en forutsetning for å nå formålet.»

Det er vanskelig å overvurdere tyngden i disse to uttalelsene. Det Graverutvalget sier er at ikke bare lar en dynamisk kapitalisme seg kombinere med hensyn til miljø og menneskerettigheter, det er en forutsetning. Graverutvalget setter ned en milepæl hvor kapitalismen og markedsøkonomien forandrer retning og karakter. Før har lønnsomhet vært et tilstrekkelig mål på om en virksomhet eller en investering har vært vellykket. Slik er det ikke lenger. Lønnsomhet er ikke nok. Skal en bedrift vurderes som et fornuftig investeringsobjekt, må virksomheten ta hensyn til grunnleggende miljøkrav og menneskerettigheter.

Rikdom forplikter

SV er meget glad for at Stortinget vedtar etiske retningslinjer for oljefondet i dag. Det er en milepæl av dimensjoner. For første gang legger en stat menneskerettigheter og miljøkrav til grunn for sine investeringer. Det utelukker investeringer i bedrifter som produserer landminer, klasebomber eller andre alvorlige våpen. Det utelukker investeringer i bedrifter som systematisk bryter miljøkrav eller krenker menneskerettigheter, eller bedrifter som bryter med Norges folkerettslige forpliktelser. Til i dag har oljefondet vært investert i mange slike bedrifter. Nå blir de utelukket.

Mitt håp er at det i kjølvannet av vedtaket om etiske retningslinjer vil vokse frem en helt ny næring, med personer som har forståelse og interesse for både økonomi og etiske betraktninger og med et ekte miljøengasjement. Det er ingenz grunn til at Norge ikke kan bli verdensledende innen slike bransjer. Og mange vil vise til Norge. Et regelverk for oljefondet passer godt til en nasjon som deler ut Fredsprisen, gir milliarder i bistand og megler fred mange steder på jorden. Dette forsterker Norge som et freds- og solidaritetsland. Regelverket setter realitet bak det gamle uttrykket «rikdom forplikter».

Mye arbeid gjenstår riktignok før verdens industri ikke lenger bryter menneskerettigheter eller ødelegger miljøet. Men etiske retningslinjer som vedtas i dag, er ett skritt i riktig retning, mot en verden med respekt for menneskerettighetene og et bærekraftig samfunn.

I valget 2001 sa vi «Ingen oljepenger til landminer». Jeg er stolt over at vi nå har fått det til.

Mer om

 1. Olje og gass

Flere artikler

 1. Kaller Halvorsen «etisk inkonsekvent»

 2. Refser Oljefondets investering i «Full City»-rederi

 3. Norske banker unngår omstridt bombeprodusent – Oljefondet investerer milliarder

 4. Oljefondet tungt inne i Burma

 5. En av fire blåser i etiske investeringer

Fra andre aviser

 1. Olje og tobakk

  Fædrelandsvennen
 2. Et etisk smutthull

  Bergens Tidende
 3. Sterke reaksjoner på oljefondets investeringer

  Bergens Tidende
 4. Norge som krigsprofitør

  Bergens Tidende
 5. Oljefondets etikk er svekket

  Aftenposten
 6. Oljefondet setter penger i klasebomber, atomvåpen og landminer

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no