Debatt

Kvinner forandrer verden

Skal vi forandre verden, må vi jobbe for kvinners rettigheter.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

MARYAM NAYEB YAZDI, menneskerettighetsaktivist

Det er knapt mulig å overdrive betydningen av kvinners rettigheter. Ser vi på rankingen over verdens beste samfunn så scorer de gjennomgående høyt på kvinners rettigheter. Situasjonen i Midtøsten og Nord-Afrika (MENA) skiller seg ut i motsatt ende. Regionen har en særlig utfordring hva gjelder sosiale og politiske forhold for kvinner. Det er ødeleggende av flere grunner. Det er en viktig årsak til stagnasjon, konflikt og manglende økonomiske utvikling. Skal vi oppnå en fredeligere og bedre verden må vi arbeide for å bedre kvinners rettigheter generelt – og i den anledning – MENA spesielt.

Det er utfra denne erkjennelsen at jeg sammen med kolleger har etablert «Oslo Women’s Rights Initiative», som denne uken tar imot kvinneaktivister fra Iran, Saudi-Arabia, Libya, Jordan, Jemen og Syria. Dette fordi vi mener kvinner i denne regionen fortjener samme rettigheter som søstre i Norge og Skandinavia. Jeg har de siste ni årene arbeidet med menneskerettigetsspørsmål i Iran og en påfallende observasjon jeg har gjort, er hvordan kvinner ofte er i fremste linje i menneskerettigetsspørsmål; problemet er at de altfor ofte er overarbeidet, mangler ressurser og savner støtte. Det er noe av det vi har tenkt å gjøre noe med i form av etableringen av «The Oslo Women’s Rights Initiative» – hvis hovedformål er å utstyre kvinner med verktøyene de trenger for å transformere regionen.

les også

#metoo i Tyrkia: Machokultur struper kvinnene

De nevnte statene er alle land som har ekstreme forskjeller på menn og kvinner. Statene har også klare paralleller i måten de undertrykker på, deriblant underminering av kvinners legale status, samt manglende muligheter for utdanning og arbeid. Å adressere den legale statusen kvinner i disse landene opplever (i henhold til sharia og annen type lovgivning) er særlig presserende. Dette fordi omfattende juridiske reformer er helt avgjørende. For ikke å glemme kvinners rolle i sikkerhetspolitikken, ettersom seksualisert vold er et utbredt problem som brukes systematisk i mange konflikter. Et siste poeng er at regimene i disse landene bruker aggressiv retorikk mot hverandre for å unngå vanskelige spørsmål om nødvendige reformer på hjemmebane. Regimene i Iran og Saudi-Arabia er eksempler på land som benytter seg av den type taktikk.   

Blant innlederne på årets konferranse er Nargess Tavassolian fra Iran. Tarvassolian er datter av tidligere fredsprisvinner Shirin Ebadi, som mottok prisen i 2003 for sin innsats for menneskerettigheter i Iran med særlig vekt på kvinners rettigheter. Ebadi var Irans første kvinnelige dommer, og har måttet betale en høy pris for sin innsats – en pris også familien hennes har fått merke. Tarvassolian har fortsatt hennes mors kamp. Som journalist med spesialisering på juridiske spørsmål, har hun arbeidet for å bedre kvinners muligheter og rettigheter i Iran. I Oslo vil hun fortelle om utfordringene i hjemlandet, men også hvordan situasjonen i Iran kan forbedres. Det vil unektelig være av stor symbolsk verdi å høre henne dele sine tanker på Nobelsenteret 22.mars – 15 år etter at hennes mor mottok fredsprisen. Tarvassolian vil dele podium med den libyiske aktivisten og forskeren, Asma Khalifa – som arbeider for fred og demokrati i Libya. Khalifa har vært særlig opptatt av å fremme kvinners deltagelse i politiske prosesser, samt styrke kampen mot kjønnsbasert vold. Khalifa mottok Luxembourg Peace Price i 2016, og i 2017 ble hun kåret til en av de mest innflytelsesrike unge afrikanere av Africa Youth awards. I Oslo vil hun dele sin personlige historie for første gang. En siste deltager er jordanske Afaf Jabiri, forsker ved SOAS og forfatter av boken «Gendered Politics and Law in Jordan: Guardianship over Women». Jabiri har i over 20 år kjempet for likestiling og politiske reformer i Midtøsten.  

les også

Kastet hijaben på Instagram – ble fengslet

Felles for disse innlederne er deres urokkelig kamp for å forbedre kvinners rettigheter til tross for massiv motstand, og gjennom «Oslo Women’s Rights Initiative» ønsker vi nettopp å koble de fremste kvinneaktivistene i Nord-Afrika og Midtøsten sammen. Dette for å gi dem nye ideer i hvordan de kan kjempe for en mer likestilt og rettferdig verden. Norge – som er verdensmester i likestilling, har alle forutsetninger for å bidra positivt. Nettopp derfor har vi valgt Oslo som base for den første «Oslo Women’s Rights Initiative»-konferansen.

For en ting er sikkert: Kampen for en mer rettferdig verden forutsetter like rettigheter mellom menn og kvinner. Det er en lang kamp, men det er en kamp vi tenker å vinne!

Oversatt av Eirik Løkke

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder