UTFORDRER FORELDRE: – Ungdom som sliter hjemme trenger et sted å få ut frustrasjonen sin. Jeg er redd mye av frustrasjonen kommer ut på skolen, skriver Amal Aden. Foto: Marte Vike Arnesen

Debatt

Amal Aden: – Du blir ikke rasist fordi noen sier det

Det er lov å beholde kulturen sin, men det er ikke lov å slå barna sine.

AMAL ADEN, forfatter og foredragsholder

Respekt og redsel er to forskjellige ting. Det er en del autoritære foreldre som blander disse to. Foreldre som kommer fra land der det å slå barna er en del av barneoppdragelsen. Foreldre som kommer fra land der barn og ungdom ikke skal ha egne meninger. Foreldre som vil bestemme alt. Hvem barna deres skal ha som venner, hvilken utdanning og jobb de skal ta og hvem de skal gifte seg med.

Noen foreldre spør aldri hva ungdommen selv ønsker. Når jeg spør disse foreldrene hva de tenker, svarer de ofte at de har en annen kultur og at det er viktig å ikke gi slipp på sin kulturarv. Noen foreldre bor fysisk i Norge, men er mentalt i sitt opprinnelsesland. Jeg mener det er viktig at de forstår at de nå bor i Norge, og at det er her i landet de skal oppdra barna sine.

Det er lov til å beholde kulturen sin, men det er ikke lov å slå barna sine.

les også

Takk til alle superlærerne!

Mange foreldre forstår ikke hvor mye ungdommen deres sliter, og at de lett kan havne utenfor samfunnet. Mange ungdommer mestrer ikke hverdagen og prater ikke med foreldrene sine om det, de frykter foreldrene sine. Mange ungdommer mister respekten for alle voksne når deres egne foreldre slår dem, hvem skal de da kunne stole på.  

Ungdom som sliter hjemme trenger et sted å få ut frustrasjonen sin. Jeg er redd mye av frustrasjonen kommer ut på skolen.

Flere ungdommer jeg har snakket med forteller om mye sosial kontroll, både av foreldrene sine og fra medelever med samme kulturelle bakgrunn. Mange av disse ungdommene er sinte. De er født og oppvokst i Norge, men føler ikke tilhørighet til landet. Mange ungdommer kommer fra hjem der verken mor eller far er i arbeid og familien sliter økonomisk. De får høre at dette er storsamfunnet sin skyld, nordmenn er rasister, det er derfor de ikke får jobb.

les også

Amal Aden: – La oss stå sammen mot hat!

Læreren er rasist– alle nordmenn er rasister, forteller en ung jente meg. Hun er 17 år og født og oppvokst i Norge, foreldrene hennes er fra Somalia. Når jeg spør hva læreren har gjort sier hun at læreren maser hele tiden: Har du gjort ditt og har du gjort datt? Hvorfor har du ikke levert ditt og hvorfor har du ikke levert datt? De tar fra meg mobilen i timene, de maser hele tiden om at jeg må komme presis til timene. Jeg får ikke lov til å spise frokost i første time. De følger ekstra godt på oss med brune øyne. Hvor lett tror du det er å gjøre lekser uten eget rom, med fem yngre søsken løpene omkring hele tiden? Det er ikke alltid jeg rekker å spise før jeg kommer på skolen, jeg skal lage mat til fem yngre søsken og levere to av dem i barnehagen.

Ungdom som denne jenta misbruker etter mitt syn ordet «rasist». Disse lærerne har samme regler om du har brune, grønne eller blå øyne. Mange ungdommer mener at nordmenn aldri vil forstå hvordan de egentlig har det. Men hvordan skal man forstå hvis ingen forteller? Hvis man bare oppfører seg dårlig og er sint. Jeg forstår at mye av den dårlige oppførselen er frustrasjon og et rop om hjelp, men ta imot den hjelpen du blir tilbudt og forstå at læreren ikke gjør forskjell.

les også

Mestrer du livet, lille venn?

Jeg håper lærere og andre som jobber med barn og ungdom ikke trekker seg tilbake og lukker øynene når de blir stemplet som rasister. Du blir ikke rasist fordi noen sier det. Disse ungdommen har få andre voksne rundt seg. Mange ungdommer jeg har snakket med har foreldre som aldri stiller opp. Noen kommer fra hjem med mye rus, noen kommer fra hjem der foreldrene sliter psykisk mens andre bor på institusjoner som ikke fungerer. Disse ungdommene trenger voksne som lytter til dem og som viser dem hva som er riktig og galt, og som ikke blir skremt av «rasist-kortet.»

Mange lærere og andre som jobber med barn og ungdom hjelper de som sliter. De gjør en stor forskjell for mange unge, men de kan ikke gjøre jobben alene. Foreldrene må ta hovedansvaret for oppdragelsen.

Det hjelper ikke å slå og skrike. Foreldrene må lære hvordan de skal kommunisere med barna. Vi har alle et ansvar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder