SYSTEMKRISE?– Hva om innlemmingen av unge til å støtte systemet ikke fungerer, fordi det er systemet som er problemet, spør forfatteren. Foto: Raftostiftelsen

Debatt

Er demokratiet i krise – eller er det krise i demokratiet?

Undersøkelser viser at færre unge synes det er «essensielt» å bo i et demokrati. Hva om denne avstanden som unge viser faktisk er en god ting?

Publisert:

JULIE ANE ØDEGAARD BORGE, PhD og undervisningsleder ved Raftostiftelsen

I VG 16. august, 2018 sier fungerende NHO-sjef, Ole Erik Almlid at han er bekymret fordi en lav prosentandel, særlig blant unge, synes det er «essensielt» å bo i et demokrati.

Hva om denne avstanden som unge viser faktisk er en god ting? Hva om innlemmingen av unge til å støtte systemet ikke fungerer, fordi det er systemet som er problemet? Demokratiet er ikke i krise, men det er krise i demokratiet?

Kanskje det vi ser er en trend av at folk begynner å spørre om demokratiet faktisk fungerer for dem? Statsviterne Roberto Stefan Foa and Yascha Mounk publiserte en artikkel i 2016 i Journal of Democracy, der de viste til den samme studien som NHO rapporten omtaler. Den viser at unge i USA, er mindre overbevist om verdien av demokrati enn eldre generasjoner.  De skriver at «even as democracy has come to be the only form of government widely viewed as legitimate, it has lost the trust of many citizens who no longer believe that democracy can deliver», og spør om demokratiet er i ferd med å forvitre. De unge er mer villige til å gi støtte til autoritære alternativer. Forskerne finner en økning i antall unge som vil gi støtte til «strong leader who doesn’t have to bother with parliament and elections».

Disse funnene er omdiskutert. Kan tallene faktisk sammenlignes med eldre generasjoner, og er det egentlig er en del av en større trend eller ikke?

les også

Kronikk: Mørket kommer

De økende antidemokratiske tendensene kan lede til konklusjonene at demokratiet – slik vi kjenner det – er i krise. Dette inviterer oss til å tenke nytt om hvordan demokratiet bør være, og ikke minst om utdanning av demokratiske medborgere. Mye av det barn og unge lærer på skolen i dag er knyttet til å opprettholde det politiske systemet slik det er. Politikere, media, lærere og deler av privat sektor gjør så godt de kan for å trene, engasjere og sosialisere ungdommer til å bli aktive deltagere i demokratiet, for å forberede for deltagelse i fremtiden. En kvalitativ studie av amerikanske unge jenter, fra 2010, viste at ordet «government» var fylt med sterke negative assosiasjoner. De distanserte seg fra det de mente var et urettferdig politisk system, og definerte ikke sitt eget engasjement som politisk.  Når folk føler at politikerne ikke bryr seg, er fjern fra dem, at de ikke kan stole på dem, kan et alternativ være å vende ryggen til det systemet.

Raftostiftelsen ser gjennom vår erfaring med undervisning om demokrati – og menneskerettigheter at elever gjerne starter med å beskrive demokrati som valg og politiske partier. Etter et rollespill om demokrati, knytter de demokrati til tillit; tillit mellom mennesker og mellom individet og staten. De knytter demokrati til rettssikkerhet, respekt for mindretallet, og de erfarer hvordan uenighet både er positivt og  er en nødvendighet for demokratiet

les også

Bekymret etter sjokkrapport: - Unge mener det ikke er viktig å bo i et demokrati

Vi er nødt til å snakke mer med unge medborgere i dag.  Sosiologene Hava Gordon og Jessica Taft skriver i en artikkel fra 2011 at unge politiske aktivister kritiserer en voksenstyrt sosialisering.  Medborgerskap er ikke noe voksne kan gjøre med de unge, det er noe unge gjør for seg selv. Vi må utforske demokratibegrepet i fellesskap, der unge kan bringe inn egne erfaringer og kritiske spørsmål. Hva er egentlig et demokrati? Hva er det egentlig du takker nei til når du forkaster demokrati til fordel for autoritære regimer?

Vi som jobber med utdanning til demokrati og medborgerskap, politikere og vi som samfunn, må aktivt ta innover oss denne tosidigheten av kritikk og støtte til demokratiet. Demokratiet er avhengig av kritiske røster. Vi må ikke bare tillate spørsmål om hvorfor vi skal delta i demokratiet, vi må oppmuntre til dem.

Faktisk.no har faktasjekket NHOs uttalelse, som dette innlegget viser til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder