UENIG: Helberg reagerer på en lederartikkel som stod på trykk i VG den 19. august. Foto: Espen Braata

Debatt

Om Facebookgruppa «Boikott Konfliktkjøtt»

I den siste tiden har man kunnet lese her og der om ei gruppe på Facebook ved navn «Boikott Konfliktkjøtt.» Verst ute var VG med sin overskrift Bondehat. Som oppstarter av gruppa og en av to administratorer håper jeg at disse ordene kan havne offentlig.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

BERIT HELBERG, dyrevenn.

Enn så lenge har ikke en eneste avis kontaktet oss to godt synlige administratorer. Ikke en. Men likevel er det interessant å skrive om gruppa, på bakgrunn av eget rovdyrhat, rykter og feil oppfatninger. Man kan lure på hva som feiler media i dag, som ikke orker å gjøre mer enn å skrape på overflaten – det minner om rovdyrmotstanderne som nekter å lese fakta når de får den servert på sølvfat. Her er i alle fall fakta om gruppa «Boikott Konfliktkjøtt.»

Gruppa «Boikott Konfliktkjøtt» ble startet av undertegnede personlig, for ca 3 år siden (om jeg ikke husker helt feil) og jeg finnes ikke politisk tilknyttet. Derimot er jeg dyrevenn – om det er rovdyr eller sau. Det verserer flere navn fra blant annet MDG som skal ha tilknytning til gruppa. VG lyver år de skriver at gruppa har støttespillere fra MDG. Vi er to administratorer og har ingenting med noen politiske parti å gjøre via medlemmene. Som oppstarter og admin kan jeg nå understreke totalt at gruppa har ingenting med verken MDG, SV, V eller andre partier å gjøre. Gruppa er totalt uavhengig og det kommer vi til å fortsette med å være. Om noen personer ønsker å bli medlem hos gruppa og samtidig har et politisk engasjement, er disse personene medlem hos gruppa på privat grunnlag, ikke som politisk person.

les også

Bondehat

VG skrev i en lederoverskrift «Bondehat» når gruppa skulle omtales. Dette alene burde være grunn nok til å framlegge VGs leder den dagen for PFU, for regelrett løgn og bakvaskelser på grunnlag av paragraf 4.3 og 4.4 i «Vær varsom-plakaten». Bare overskriften alene er en ren løgn, en løgn som blir gjentatt som siste ord. En overskrift viser essensen i innlegget og henger igjen hos leseren når det leses videre. Lista er allerede lagt; gruppa er stemplet som bondehatere av VG. Hadde VG tatt seg bryet med å kontakte en av administratorene, hadde de skjønt at den overskriften var langt bak mål. Det finnes ingen i den gruppa som hater bønder, like lite som at det finnes renhjerta rovdyrvernere som hater bønder. Ingen hater heller de sauebøndene som ikke vil omstille drifta, men sender sauene ut i marka på lykke og fromme. Hat er et alt for sterkt ord som gruppa tar avstand fra.

Gruppas medlemmer er fullt klar over den verdifulle rollen bønder i sin helhet har i Norge, med alt de bidrar til for å dekke middagsbord og andre bord. Personlig er jeg veldig glad i grønnsaksbønder. Men når man i flere år har forsøkt å få en dialog med regjeringen angående måten sauenæringa drives på i dag, med skyhøye subsidier i forhold til andre bønder, med slett dyrevelferd på utmarksbeite (80 000 – 100 000 dyr som omkommer i lidelse uten rovdyrs hjelp kan ikke ses som annet enn slett dyrevelferd) og alt for høyt antall i forhold til hva som er anbefalt av næringas eget organ Nortura, og fremdeles ikke får annet enn standardsvar fra regjeringa ved henvendelser, da føler folk for å reagere. Det handler ikke om bondehat. Det har aldri handlet om bondehat. Det handler om en hel del mennesker som i flere år har forsøkt å få regjeringen og politikere til å lytte, og når det ikke nytter er det bare en ting som gjenstår om man skal holde seg til lovverket: Å bruke sin makt som forbruker. Det er mange som er i den nevnte gruppa som kjøper sitt sauekjøtt andre steder enn hos de som driver naturfiendtlig og dyremishandlende frislipp i utmarka. Så lenge tapstallene uten rovdyr er så høye som de er, vil mange fortsette boikotten, inntil regjeringa tar til vettet og renser opp i sauenæringa. Anse dette på lik linje som en streik hvor tredjepart nødvendigvis må bli rammet, om det er flystreik eller heismontører…

les også

Er det en forbrukerplikt å spise kjøtt?

Gruppa heter «Boikott konfliktkjøtt» av en grunn: Det handler ikke bare om sau. Det handler om dyrevelferd. Om det er sau, gris eller endog laks det er snakk om, som blir uetisk behandlet mens det gror og skal bli til mat for mennesker. Klarer man ikke å gi maten vår et verdig liv før det slaktes, er det noe fundamentalt feil med samfunnet. DET handler gruppa om. IKKE bondehat. Om VG hadde tatt seg bryet med å i det minste lese hva gruppa står for, hadde jeg sluppet å bruke ordet «løgn» om overskriften – for da hadde VG aldri brukt ordet «Bondehat.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder