Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Debatt

Vil regjeringen redusere forskjellene i Norge?

Det er ikke lenge siden regjeringen nektet for at forskjellene i Norge øker, og det klinger ennå litt hult når regjeringen nå er opptatt av den voksende ulikheten.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

KARI ELISABETH KASKI, stortingsrepresentant Oslo SV

VG skriver på lederplass 20.august om veksten i ulikhet og at flere norske unger vokser opp i fattige familier. Det er veldig bra at denne alvorlige utviklingen, som har gått raskere de siste årene, nå får mer oppmerksomhet.

Som VG skriver så godt – det handler om å være en del av fellesskapet.  At så mange familier er fattige betyr at titusener av barn ikke får de samme mulighetene som andre, ikke får delta på SFO eller på fritidsaktiviteter. Fattigdom skaper utrygghet og isolasjon, også i Norge. 

På sikt er det viktigste at folk er i arbeid og at arbeidslivet er trygt og organisert. Flere må være medlem av en fagforening, og folk må lettere få omskolert seg og fornya kompetansen sin for et arbeidsliv i endring. 

les også

Norske tilstander

På kort sikt er det beste vi kan gjøre for de fattige familiene å øke barnetrygden. SV vil heve den universelle barnetrygden, med en ekstra økning til familier med mange barn og til aleneforsørgere. Vi mener også det er avgjørende at unger går i barnehagen og kan delta på SFO/AKS, uten at foreldrene har måtte stå med lua i hånda eller gått gjennom tunge søknadsprosesser. Derfor er den storstilte innføringen av gratis kjernetid i AKS i Oslo, som SV har fått til i det rødgrønne byrådet, utrolig viktig for inkludering av alle barn i byen. 

Bred enighet om at store forskjeller er et problem til tross. Denne regjeringa har systematisk ført en politikk som øker forskjellene i Norge. Store skatteletter til de aller rikeste, og gjentatte kutt i sosiale ordninger for de som har minst. Overgangsstønaden for enslige forsørgere er kuttet. Pleiepengeordningen er kuttet. Bostøtta er kuttet. Barnetillegget for uføre foreldre er kuttet. Denne politikken betyr noe for statistikken og den betyr noe for folks sine liv. 

Derfor klinger det ennå litt hult når regjeringen nå er opptatt av den voksende ulikheten. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder