FLAGGTVIL: En av Color Lines fartøy som betjener strekningen mellom Oslo og Kiel. Foto: Espen Braata/ VG

Leder

Color Line og norske sjøfolk

Color Line truer med å flagge ut til Danmark. Det er lagt fra sikkert at en slik trussel gjør det nødvendig å endre viktige rammebetingelser for norsk skipsfart.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det norske rederiet Color Line seiler en populær rute mellom Oslo og Kiel. Den benyttes både av folk som vil på minicruise og de som ønsker overfart ned til veinettet på kontinentet. Ruten skiller seg lite fra andre passasjerfergeruter med overnatting, for eksempel alle passasjerfergene som går til Danmark. Denne typen fergevirksomhet, som både er transport og reiseliv finner vi en rekke andre eksempler på i Norden.

les også

Nå angriper Ap innleie i alle bransjer

Det har vært et innarbeidet prinsipp at norske skip som seiler fast på norske havner, slik Color Lines fartøyer gjør, skal være registrert i det vanlige norske skipsregisteret som har forkortelsen NOR. Norge har også et internasjonalt skipsregister (NIS), men det skulle være forbeholdt fartøyer som gikk i utenlandstrafikk. Norskeide cruiseskip som trafikkerer Karibien for eksempel, eller skip som frakter varer mellom utenlandske havner. Det avgjørende skillet mellom de to registrene er at i NOR må man lønne besetningen etter norske lønns- og arbeidsvilkår. I NIS trenger man ikke det.

les også

Statliggjøring av luftambulansen

Color Line er misfornøyde med betingelsene i NOR, og har derfor truet med å flagge ut Kiel-fergene og annen virksomhet til Danmark. Dette ønsker selvfølgelig ikke Regjeringen. Det vil bety tap av skatteinntekter og norske arbeidsplasser på sjøen. Man har derfor åpnet for at Color Line kan føre båtene over i NIS, noe som vil gi dem mulighet til å ha atskillig lavere lønnskostnader og dermed større overskudd. For å ikke endre rammebetingelsene for all fergetrafikken i Skandinavia har man foreslått at seilingsdistansen må være over 300 nautiske mil. I praksis betyr dette at bare lange ruter som Oslo-Kiel kan flyttes til NIS.

les også

Norge får 500 milliarder fra havet

Det er uklart for flere partier på Stortinget om selve faktagrunnlaget for å åpne NIS for passasjertrafikk fra norske havner er godt nok. Det er uklart for oss også. At rederier og andre næringsaktører presser på for å få mer gunstige betingelser, og at trusler om å flytte virksomheten ut av Norge er en del av et slikt press er ikke uvanlig. Men det betyr ikke at man alltid skal gi etter. Det virker svakt dokumentert at det virkelig er så umulig for Color Line å drive fergeruter innenfor etablerte norske lønns- og arbeidsvilkår. Før man endrer det grunnleggende prinsippet om at skipsfart som åpenbart er etablert for et norsk marked skal være en del av det norske arbeidslivet, må behovet dokumenteres bedre. Hvis det i det hele tatt er der?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder