MER AV DETTE: Soldater fra US Marines på øving i Norge sammen med en norsk soldat
MER AV DETTE: Soldater fra US Marines på øving i Norge sammen med en norsk soldat Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Amerikanske soldater i Norge

MENINGER

Regjeringen åpner for mer trening av amerikanske soldater på norsk jord. Det er klokt, og helt i tråd med grunnleggende forutsetninger i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

leder
Publisert:

De neste fem årene skal soldater fra US Marines være i Norge for å øve og trene i et fastlagt mønster. Det skal skje med utgangspunkt i leirene på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Troms. Treningen er såkalt rotasjonsbasert, det vil si at den følger et program som gjør at det til enhver tid vil være inntil 700 amerikanske soldater på trening i Norge.

USA er Norges viktigste sikkerhetsgaranti. At amerikansk militærmakt kommer oss til unnsetning ved et overfall har vært bærebjelken i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk helt siden den kalde krigen. Hvis det skal være noe reelt innhold i denne garantien må soldatene som kommer hit være forberedt på krigføring i norsk terreng og klima. Den åpenbare måten å være det på er å trene og øve i Norge, sammen med norske soldater.

Det er ikke noe nytt at de avdelingene som skal hit i en eventuell krigssituasjon øver her. Det har skjedd jevnt og trutt siden Norge ble med i NATO i 1949. At treningen nå gjøres rotasjonsbasert betyr riktignok at vi får en sammenhengende tilstedeværelse av amerikanske styrker på norsk jord i noen år fremover. Men det handler vel så mye om å få effektiv trening som den sikkerhetspolitiske situasjonen. Skal et tilfredsstillende antall US Marines få den treningen de trenger for å fungere den dagen det virkelig gjelder, så må omfanget være såpass stort. Det ville vært uansvarlig militær ledelse å sende soldater i krig i arktisk klima uten å ha trent dem først

At USA satser såpass stort på øving og opptrening i Norge er et konkret uttrykk for at sikkerhetsgarantien som vi er så avhengige av fortsatt gjelder. Det er viktig for Norge og NATO. De amerikanske øvingsplanene trekkes likevel inn i en annen debatt om størrelsen på den norske landmakten, nærmest som noe negativt. Det er det ingen grunn til. Debatten om den norske hærens fremtid og innretning er viktig, og det er flere gode grunner til å satse mer på en slagkraftig norsk landmakt. Men uansett vil være avhengige av en best mulig forberedt alliert unnsetning hvis vi virkelig blir angrepet.

Her kan du lese mer om