Kommentar

VG mener:
Tommel opp for smilefjes

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

SMIL: … og restaurantgjestene smiler tilbake :-) Foto:SARA JOHANNESSEN,VG

Fra neste år finner du forhåpentlig et smilefjes når du skal på restaurant. En nasjonal klassifiseringsordning skal gi en rangering av spisesteder med fire ulike smilefjes; fra stort smil til sur munn. Mattilsynet, Virke og Forbrukerrådet ivrer for ordningen. Men NHO Reiseliv er imot. De mener dette gir mer byråkrati og frykter tilfeldige vurderinger.

Det er lett å forstå at NHOs medlemmer som risikerer å få suremunn klistret på seg er skeptisk. En undersøkelse fra Danmark, som har innført smilefjesordningen med suksess, viser at 59 prosent av kundene har valgt bort restauranter med lav smilefjeskarakter. Smilefjesene har også vært prøvd ut i Trøndelag og Møre og Romsdal med godt resultat.

Det må være i næringens egen interesse å luke ut useriøse aktører i en bransje som sliter med dårlig omdømme. Vi som betaler for maten fortjener hjelp til å loses til steder som løfter bransjens ry. Også for alle de tusenvis av seriøse spisestedene som finnes gir ordningen trygghet. Konkurrenter som tar snarveier kan ikke lenger snike seg unna med lapp på døren som sier «stengt på grunn av oppussing».

Vi forutsetter at ordningen gir mulighet for kjapp opprydding og etterkontroll, likeså en gradering som avspeiler kundens interesse. Den må handle om stedets kvaliteter og hygiene. Rot i papirer får være en sak for bevilgningsmyndigheter, eventuelt politiet. For forbrukerne ligger det en trygghet i at de kan unngå steder med elendig renhold og bedervet mat.

Det vanlige i dag er at Mattilsynet foretar kontroller, gir anmerkninger og eventuelt stenger steder. Med jevne mellomrom kan vi lese i avisene om restauranter som ikke oppfyller kravene. Men det er sjelden media forteller om de som virkelig fortjener det; seriøse restauranter som består testene år etter år. Nå kan slike gode resultater gjøres mer synlig med bredt smilefjes. Og selvsagt skal ikke fjeset være avhengig av dagsformen til kontrollørene. Mattilsynet har utarbeidet et nytt regelverk med standardiserte kriterier.

Vi forutsetter derfor også at Mattilsynet virkelig gjøres i stand til å utføre disse kontrollene og – ikke minst – etterkontrollene på en måte som ikke rammer serveringsnæringen vilkårlig. I så fall kan ikke regjeringen fortsette å kutte i Mattilsynets bevilgninger,slik de blåblå hittil har gjort.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder