UMUSIKALSK: Finansminister Siv Jensen kan ikke bære ansvaret alene for at pensjonister har mistet kjøpekraft. Men hun og resten av Frp burde slutte solidarisk opp om de pensjonskutt som Stortinget har vedtatt, og ikke prøve å tviholde på lukrative gullpensjoner for seg selv. Foto: Kyrre Lien VG

Leder

VG mener: Pensjonsliv og lære

Stortingets politikere må foregå med godt eksempel. Også i pensjonssaker.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL
"... gang etter gang glipper det når Stortingets representanter skal fastsette pensjoner og etterlønn – til seg selv.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har beskyttet sin egen gullpensjon ved hver eneste korsvei i Stortinget, hevdet SVs Snorre Valen i Stortingets spørretime denne uken. At hun «skryter av å ha gitt en gavepakke til pensjonistene når åtte av ti får redusert kjøpekraft» var ifølge Valen et eksempel på Fremskrittspartiets dobbeltkommunikasjon.

Vi er redd Valen i denne saken har et poeng. Dessverre. Fordi våre fremste folkevalgte også burde være de fremste til å foregå med godt eksempel i saker der politikerne fatter vedtak som griper rett inn i hverdagen til folk flest.

VG mener: «Mye vil ha mer, Carl I. Hagen»

Pensjon er en slik sak. Men gang etter gang glipper det når Stortingets representanter skal fastsette pensjoner og etterlønn – til seg selv. Senest like før jul da et flertall i nasjonalforsamlingen vedtok å utvide ordningen med etterlønn til stortingsrepresentanter, fra ett til to år. Fra 600 000 kroner per parlamentariker til 1,2 millioner kroner. Bare SV, Høyre og MDG stemte mot.

Men så ombestemte Ap seg, så Frp ble stående alene med mellompartiene om lønnsløftet. Da falt forslaget. Slik har det imidlertid ikke alltid vært. Tvert imot har Frp, som i det ene øyeblikk er forarget over politikereliten, stemt for gullpensjon og durable etterlønninger til seg selv. Betalt av skattebetalerne.

Andre politikere har også gjort det. Men siden Frp alltid gjør slikt nummer av andres griskhet og uansvarlighet, og påberoper seg å være de eneste som står på folkets side, burde man kanskje også forvente at de stemte i tråd med sin egen retorikk?

Siv Jensen skal ikke bære ansvaret alene for at norske pensjonister de siste to årene har tapt kjøpekraft som følge av den årlige reguleringen av pensjonene i trygdeoppgjøret. Det har vært en villet politikk. Men hun er finansminister i kongeriket, og dette har skjedd på hennes vakt. At hun og hennes parti har stått last og brast ved Stortingets gullkantede pensjonsordninger når SV har bedt om innstramminger, er et faktum.

VG-kommentar: «Den norske pensjonistadelen»

Det er også et faktum at mangeårig partiformann i Frp, Carl I. Hagen har saksøkt den norske stat for å få enda mer ut av den særdeles lukrative pensjonsordningen på Stortinget. Da han på nyåret i fjor tapte i Høyesterett, hadde han belastet rettssystemet i tre instanser. Dette skjedde fordi Hagens gullpensjon var blitt justert i tråd med de kutt og avkortinger som folk flest har måttet finne seg i, fordi Stortinget vedtok en helt nødvendig pensjonsreform.

Statens pensjonsutgifter øker. For at ikke Norge skal gå konkurs, har politikerne gått inn for enkelte innstramminger. Hvis disse pensjonskuttene skal ha legitimitet i befolkningen er det helt avgjørende at de følges opp lojalt av Stortinget og alle dets medlemmer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder