JAKTER RESSURSTYVENE: Produktivitetskommisjonen, ledet av Jørn Rattsø, vil antagelig gi kommunalminister Jan Tore Sanner gode argumenter når han skal reformere kommunestrukturen. Foto:Gorm Kallestad,NTB scanpix

Kommentar

Offentlig produktivitet

Hva skal til for å øke produktiviteten når prismekanismen og
konkurranse er fraværende? Det er ett av spørsmålene produktivitetskommisjonen ledet av Jørn Rattsø skal svare på.

Tom Staavi
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Pris- og markedsmekanismen er i all sin enkelhet genial. Tilbydere presses til effektivitet gjennom konkurranse. Markedsmekanismen fjerner stort sett aktører som ikke over tid omstiller, og samtidig kommer nye til. I 2013 ble det etablert 51.622 nye foretak i Norge, samme år forsvant det 49.624.

I offentlig forvaltning er denne mekanismen helt eller delvis fraværende. Man har riktignok sluppet til private aktører som konkurrerer med det offentlige tjenestetilbudet, men det betyr ikke at prismekanismen fungerer fullt ut. Tjenestene er fortsatt enten helt eller delvis offentlig finansiert.

I fravær av marked og konkurranse, har man forsøkt å måle og styre offentlig virksomhet på andre måter med vekslende hell. Stykkprisfinansiering er et eksempel på det fordi incentiver virker. Faren er at sykehus dreier produksjonen av helse mot sykdommene som gir mest penger i kassen, på bekostning av andre mindre innbringende pasienter. Utdanningsinstitusjonene premieres for antall uteksaminerte, ikke for kvaliteten på dem.

Der potensialet for økt produktivitet er størst, er antagelig i kommunesektoren fordi den sysselsetter 2 av 3 offentlige ansatte.

Under et seminar produktivitetskommisjonen avholdt nylig, ble det påpekt at det er bred enighet om at kommunestrukturen er dyr og lite effektiv. Fylkeskommunen fikk den lite flatterende betegnelsen «dysfunksjonell» av Geir Vinsand i konsulentselskapet NIVI som var invitert for å gi kommisjonen innspill.

I motsetning til mange som ivrer mest for å slå sammen distriktskommuner fordi folketallet er lavt, mener NIVI man må begynne fra sentrum og ut. Kommunestrukturen bør styres av naturlige geografiske bolig- og arbeidsmarkeder. Vi er blitt gjennomurbaniserte, påpekte han. Halvparten av oss bor i storbyregioner med over 100.000 innbyggere, nær 80 prosent bor i kommuner med over 10.000 innbyggere. Det er i disse områdene det monner mest å øke produktiviteten.

Hvis produktivitetskommisjonen leder Jørn Rattsø lytter til rådene han fikk under seminaret, vil utvalgsrapporten hans antagelig gi kommunalminister Jan Tore Sanner gode argumenter for også å bruke tvang i en kommunereform. Det kan han trenge i et delvis motvillig politisk landskap. For Sanner har dårlig tid. Bare innen omsorg eksploderer behovet for flere hender. Store etterkrigskull, i kombinasjon med at vi kan regne med 10–14 minutter lenger levetid for hver time som går, betyr at hver femte nordmann er over 70 år i 2060.

Da må vi bruke mest mulig av ressursene til tjenesteproduksjon, og minst mulig til administrasjon.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder