Foto: ,

Nødvendig retur

MENINGER

Det er helt nødvendig at avviste asylsøkere returneres tilbake til Russland over Storskog. Norge må være i stand til å beskytte Schengens yttergrense mot Russland.

leder
Publisert: Oppdatert: 21.01.16 13:38

Vi vet at signaler er svært viktige for asyltilstrømningen. Dersom det nå sås tvil om norske myndigheters evne og vilje til å returnere avviste asylsøkere til Russland som et trygt tredjeland, kan vi raskt komme tilbake til situasjonen i høst.

På det mest intense kom det da opptil 200 asylsøkere daglig over grensen ved Storskog. Svært mange av de som kom, oppfylte åpenbart ikke kravene for å få innvilget asyl. Kun et lite mindretall var syrere. Mange av disse hadde bodd lenge i Russland, og var altså ikke krigsflyktninger.

Vi har tillit til myndighetens vurdering av Russland som et trygt tredjeland for retur. Asyl er ment for mennesker som er forfulgt, og som utsettes for fare dersom de sendes tilbake til landet de reiste fra. Vårt utgangspunkt er at de som nå sendes tilbake til Russland, ikke blir returnert derfra til krigsområder i Syria. Det er vanskelig å se for seg at russiske myndigheter skal sende mennesker tilbake til krigsområder, både ut fra praktiske og moralske hensyn. Dersom det skulle vise seg at dette likevel skjer, må våre myndigheter ta en ny vurdering.

Dersom vi vender tilbake til situasjonen slik den var på det mest kritiske i høst, så bryter systemene våre sammen. Det sier seg selv at dette ikke er bærekraftig, hverken på kort eller lang sikt. Det har vært nødvendig å effektivisere saksbehandlingsrutinene. Allerede i dag må asylsøkere vente alt for lenge på svar. Resultatet er blant annet at de som får bli her, alt for sent får muligheten til å starte opp sitt nye liv i Norge. Det er ille, både for dem, og for det norske samfunnet.

Ingen kan hjelpe alle. Men alle kan hjelpe noen. Sverige er et godt eksempel på hvor galt det kan gå dersom et land strekker seg for langt for å hjelpe. Vårt naboland gikk nærmest over natten fra å ha bortimot verdens mest liberale flyktningpolitikk, til å bli blant de strengeste. Våre politikere må ta ansvar nå, og sørge for at Norge fortsatt kan føre en flyktningpolitikk som er både human og bærekraftig. I denne sammenhengen er det av avgjørende viktighet at Norge evner å beskytte Schengens yttergrense mot Russland.

Les Skartveits kommentar: Fornuft og følelser

Her kan du lese mer om