Leder

Ja til kutt i sykelønnen

Nordmenn har mye ferie og fritid, et godt regulert arbeidsliv og et av verdens beste helsevesen. Likevel er vårt sykefravær mye høyere enn i nabolandene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Forklaringen er neppe at nordmenn er mye sykere enn alle andre, tvert om. Dette har blant annet å gjøre med at vi har en svært sjenerøs sykelønnsordning. Nordmenn får full sykelønn (opp til en maksgrense) i ett år. Det koster den norske velferdsstaten vel 40 milliarder kroner neste år. Til sammenligning er hele forsvarsbudsjettet på vel 50 milliarder kroner.

Les også: Nå er du god for 1.4 millioner kroner

Men nå er sykelønnen på dagsorden igjen. Midt i de tøffe forhandlingene mellom regjeringen og deres støttepartier Venstre og KrF, har flere tatt til orde for å kutte i sykelønnen, blant dem den borgerlige tenketanken Civita. Og dette er noe forskere og eksperter har bedt om lenge. Den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen forsøkte da også å kutte i sykelønnen, men ga opp etter sterk motstand fra arbeidslivets organisasjoner. Isteden har vi avtalen om inkluderende arbeidsliv med ambisiøse mål om å få ned fraværet, uten ønsket effekt.

Statsbudsjettet: Så mange milliarder hentet Siv Jensen fra Oljefondet

Det finnes etter hvert en stor forskningslitteratur som viser at økonomiske incentiver på området virker. Når folk må dekke noe av sykefraværet selv, vil arbeidstagere i større grad komme seg raskere tilbake i jobb. Og når arbeidsgiverne ikke kan skyfle regningen for fravær over på staten, blir de dyktigere til å tilrettelegge slik at folk kan jobbe med for eksempel vond rygg.

Les også: Kronen kostet Oljefondet 268 milliarder

Dette handler ikke bare om å spare penger og balansere budsjettene. Det handler også om at en sykelønnsreform vil være rettferdig overfor alle dem som møter opp på jobben, og som må løpe raskere fordi andre er syke. Det samme gjelder alle dem som står helt utenfor arbeidslivet. Sykelønn er den eneste ordningen som gir full kompensasjon. Slik er det ikke med andre typer trygdeytelser, som arbeidsledighetstrygd og uføretrygd.

Hareide støtter Venstre: Regjeringen må snu

Å reformere sykelønnsordningen er en upopulær, men like fullt overmoden oppgave. De voksende velferdsutgiftene legger beslag på stadig mer av statsbudsjettet. Handlingsrommet til dem som sitter og forhandler blir i realiteten blir mindre og mindre. Om vi kutter 20 prosent i sykelønnen, vil vi spare milliarder i året. Politikerne vil ikke ha det minste problem med å finne andre gode formål å bruke de pengene på.

Hareide støtter Venstre: Regjeringen må snu

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder