KLAR FOR OPPGJØR: Statsminister Erna Solberg ledet i går et møte i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet. De økonomiske utsiktene og inntektsoppgjøret var sentrale tema for møtet. Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix

Leder

Lønnsoppgjør i krevende tider

Norske lønnsoppgjør er viktige for å holde ulikhetene i Norge mest mulig i sjakk. Samfunn der ulikheten øker, blir mindre stabile.

Partene i arbeidslivet møtte i går statsminister Erna Solberg (H) til samtaler om årets lønnsoppgjør. NHO mener et moderat oppgjør er helt nødvendig for norsk økonomi, mens LO sier fjorårets nulloppgjør ikke kan gjentas. Beregninger for fjoråret viser at for mange ble kjøpekraften faktisk redusert, fordi prisstigningen var høyere enn lønnsøkningen. Det kan neppe LO godta to år på rad.

Norsk økonomi er inne i urolige tider. Den lave oljeprisen har rammet en viktig del av norsk næringsliv spesielt hardt. Investeringene uteblir, lønnsomheten faller og mange arbeidsplasser er borte eller truet av nedleggelse. I et slikt klima er det ikke mye som tilsier gode lønnsoppgjør. Men, i andre deler av norsk økonomi går det svært godt. Lav rente og lav kronekurs har gitt mange eksportbedrifter utenom oljesektoren gode dager. I denne delen av økonomien kan det være rom for bedre oppgjør.

Norske lønnsoppgjør er viktige for å holde ulikhetene i Norge mest mulig i sjakk. Samfunn der ulikheten øker, blir mindre stabile. Arbeid er grunnmuren i velferdsstaten, og lønnsoppgjørene må bidra til at sysselsettingen holdes høy. Samtidig skal lønns- og arbeidsvilkår være gode og solide i et land som vårt. Alle disse hensynene må balanseres i de krevende oppgjørene.

Gjennom mange år har LO, NHO og de andre store aktørene i arbeidslivet vist at de makter dette. Tilliten mellom arbeidsgivere og arbeidstagere i høy i Norge, institusjonene som er bygget opp for å håndtere lønnsoppgjør og andre spørsmål er solide. Det er et gode vi skal vite å sette pris på.

I forkant av årets oppgjør er både LO og NHO, samt en rekke andre sammenslutninger, bekymret for at en av disse institusjonene kan være i ferd med å bli svekket. Det Tekniske Beregningsutvalget, et utvalg med representanter fra begge sider i arbeidslivet. samt Statistisk sentralbyrå, har i mange år være den viktigste premissleverandøren for lønnsoppgjørene. Det er i dette utvalget man blir enige om hvilke tall som skal legges til grunn for oppgjørene. SSB spiller en avgjørende rolle i dette arbeidet. Nå er det bekymring for at SSB ikke lenger vil prioritere dette. Denne bekymringen må tas med stort alvor. Utvalget må ikke svekkes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder