Politiets konkursbo

Det er svært alvorlig når politiet ikke etterforsker alvorlig økonomisk kriminalitet.

VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Så langt er ikke Humlegård i nærheten av å overbevise oss om at hver eneste av de nyansatte i direktoratet gjør en viktigere jobb enn politietterforskere og andre utøvende politifolk rundt om i landet.

Konkursrådets leder Knut Ro har sendt en bekymringsmelding til justisminister Anders Anundsen. Han mener politiets arbeid med å etterforske økonomisk kriminalitet knyttet til konkursområdet er betydelig svekket. Færre politifolk jobber med dette feltet i dag enn for noen år siden. Resultatet synes å være at lette og mindre alvorlige saker blir etterforsket, mens store, alvorlige konkurssaker ikke får den nødvendige oppmerksomheten.

Les også: Konkursrådets bekymringsmelding

Dette er svært bekymringsfullt. Økonomisk kriminalitet er antagelig det området innen strafferetten der straffens preventive virkning er mest effektiv. Denne typen kriminalitet handler ikke om handlinger begått i affekt, eller om svekket vurderingsevne på grunn av rus. Tvert om handler det om å vurdere innsats opp mot forventet resultat – om å vurdere risiko på mange plan. Nettopp derfor er det så alvorlig dersom kriminelle innen dette området vet at de lett kan slippe unna med sine ugjerninger.

Konkurs er i utgangspunktet en ærlig sak. En konkurs er storsamfunnets måte å rydde opp på dersom en person eller et selskap ikke klarer å gjøre opp for seg. Et bostyre skal sørge for at det som er igjen av verdier, blir fordelt på riktig vis, og samtidig passe på at den som har gått konkurs, ikke forsøker å lure til seg penger som tilhører andre.

Som regel går behandlingen etter boka. Men ikke alltid. Det er i de tilfellene der aktørene, ofte på svært avansert vis, har svindlet, fikset og trikset for store beløp, at de må føle seg utrygge på om de virkelig kan slippe unna med dette. De som opererer på denne måten, må hele tiden føle at de lever farlig, at politiet når som helst kan finne dem og avsløre det de holder på med.

Slik er det ikke i dag. Vi vet allerede at Økokrim sliter med å favne over det store feltet økonomisk kriminalitet utgjør. Når vi nå også får varsko fra lederen for Konkursrådet om store mangler innen det øvrige politiets arbeid med konkursfeltet, må vi spørre om hvordan politiet prioriterer sine ressurser. Antall ansatte i Politidirektoratet har økt kraftig under politidirektør Odd Reidar Humlegårds ledelse. Så langt er ikke Humlegård i nærheten av å overbevise oss om at hver eneste av de nyansatte i direktoratet gjør en viktigere jobb enn politietterforskere og andre utøvende politifolk rundt om i landet. Han må gjerne prøve. Men det skal svært mye til for at vi skal tro at det er slik.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder